رکورد قبلیرکورد بعدی

" افزایش زنده‌مانی و بهبود رشد نهال‌های بلوط ایرانی در پروژه‌های جنگلکاری با اعمال کود سیلیکا "


شماره شناسایی : 18874364
شماره مدرک : ۶۱۷۲۴
نام عام مواد : [نشریه فنی]
شناسه افزوده : زرافشار، مهرداد
: متینی زاده، محمد
عنوان اصلي : افزایش زنده‌مانی و بهبود رشد نهال‌های بلوط ایرانی در پروژه‌های جنگلکاری با اعمال کود سیلیکا
نام نخستين پديدآور : مهرداد زرافشار، محمد متینی زاده
صفحه شمار : ۱۷ص.
وضعیت انتشار : تهران: انتشارات موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۲۴ مورخ ۲۸-۰۳-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : موفقیت پروژه‌های نهال‌کاری به منظور احیاء رویشگاه‌های شکننده زاگرس تا حد زیادی به کیفیت نهال‌های تولیدی بستگی دارد. از طرفی، امروزه محققین دریافته‌اند که در صورت مدیریت صحیح تغذیه می‌توان بصورت نسبی گیاهان را در مقابل تنش‌های محیطی و غیره محیطی مقاوم کرد. اثرات امید بخش تغذیه گیاهان با کود سیلیکا در علوم زراعی به اثبات رسیده است لذا در یک پروژه تحقیقاتی اثرات کود سیلیکا بر زنده‌مانی و رشد نهال های بلوط ایرانی در راستای مقاوم سازی آنها در عرصه‌های طبیعی بررسی شد. در این نشریه فنی به بررسی اثر غلظت‌های مختلف کود سیلیکا بر نهال‌های بلوط ایرانی و اثرات متعاقب آن بر رشد آنها پس از کاشت در عرصه مورد نظر پرداخته می‌شود. از آنجایی که در این پژوهش اثرات امیدبخش کود سیلیکا بر نهال جنگلی مشاهده شده و اطلاعات مفیدی در رابطه با پتانسیل این کود در جهت کاهش اثرات مخرب تنش‌های محیطی و غیرمحیطی ارائه می‌گردد، لذا نتایج آن نکات فنی ارزشمندی برای کارشناسان و مدیران منابع طبیعی فراهم آورده است.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی