رکورد قبلیرکورد بعدی

" معرفي هيبريدهاي جديد زنبق آلماني "


نام مرکز : موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
نوع مدرک : اسناد و مدارک فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18874358
شماره مدرک : ۴۹-۵۷۵۰
شماره راهنما : ۴۹-۵۷۵۰
عنوان و نام پديدآور : معرفي هيبريدهاي جديد زنبق آلماني / محمدحسين عظيمي
صفحه شمار : ۱۰ص.: مصور(رنگی)
يادداشت : پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی - سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
توصیفگر : معرفي هيبريدهاي جديد زنبق آلماني
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی