رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقايسه عملکرد لاين¬هاي جو آبي (MB-95-5 و MB-95-7) با شاهد گوهران در شرايط زارعين مناطق معتدل استان کرمانشاه "


شماره شناسایی : 18874341
شماره مدرک : ۶۱۷۱۲
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : نيازي فرد، علي شير
: مهرابي، کوروش
: نيکخواه چمن آباد، حميدرضا
: آشنا، بيژن
: ارشادي منش، خسرو
: صابونچي، افروز
عنوان اصلي : مقايسه عملکرد لاين¬هاي جو آبي (MB-95-5 و MB-95-7) با شاهد گوهران در شرايط زارعين مناطق معتدل استان کرمانشاه
نام نخستين پديدآور : نيازي فرد، علي شير
عنوان اصلي به زبان ديگر : Yield comparison of promising barley lines (MB-95-7and MB-95-5) with Goharan cv. (as check) fields of moderate-climate in Kermanshah province
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴۶۱۷۱۲
: شماره طرح : 3-55-0353-224-980842
: سامانه سمپات
توصیفگر : جو ، رقم، ارتفاع بوته و عملکرد دانه
خلاصه یا چکیده : این پژوهش با هدف مقایسه عملکرد دانه لاین¬های اميد بخش جوMB-95-5 و MB-95-7 با رقم گوهران (شاهد) در سال زراعی 99-1398 در مزرعه کشاورزان شهرستان صحنه و ماهیدشت انجام شد. لاين¬هاي جديد MB-95-5 و MB-95-7 حاصل فعاليت¬هاي به نژادي انجام شده در موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال¬ و ¬بذر مي¬باشد. لاین ها با شاهد رقم گوهران هركدام به مساحت 25/0 هكتار با (تراکم) 400 دانه در متر مربع در مزارع کشاورزان مناطق معتدل دهه نخست آبان ماه كشت وصفات عملکرد دانه، ارتفاع بوته و خوابیدگی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت عملكرد دانه لاين¬هایMB-95-5 و MB-95-7 به ترتیب 7800 و 7860 کیلوگرم در هکتار و شاهد گوهران 7780 کیلوگرم در هکتار بود که هر دو لاین نسبت به شاهد گوهران افزایش عملکرد داشتند. ارتفاع بوته MB-95-5 و MB-95-7 به ترتیب 103 و 100 سانتی متر و رقم شاهد 104 سانتی متر بود. در مجموع لاین¬های MB-95-5 و MB-95-7 مي‌توانند براي مناطق معتدل به عنوان جايگزين رقم گوهران در نظر گرفته شوند.
: Current project was done with the aim of comparing the grain yield of promising barley linesMB-95-5 and MB-95-7 with Goharan cultivar (as local check) during 2019-2020 cropping season. For this purpose, two new barley lines along with local check were each planted in an area of 0.25 hectares in Sahneh and Mahidasht from the mid cold regions of Kermanshah province. Plant density was 400 seeds per square meter and the planting date was the first decade of November. Some traits such as grain yield, plant height and lodgings were evaluated. Results showed that MB-95-5 , MB-95-7 and Goharan produced the 7800, 7860 and 7780kg/ha, respectively, which indicated their superiority new barely lines over the local check . Both lines had higher grain yield compared to Gohran control . Plant height of MB-95-5 , MB-95-7 and Goharan were 103 , 100 and 104cm, respectively According to the results, MB-95-5 and MB-95-7 lines can be considered as an alternative to Goharan cultivar for mid cold regions.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی