رکورد قبلیرکورد بعدی

" تحليل گذشته نگر پاره اي از عوامل موثر در بروز طغيان بيماري لکه سفيد ميگو در مزارع پرورش ميگو گميشان- گلستان در سال 1398 "


شماره شناسایی : 18874337
شماره مدرک : ۶۱۷۰۸
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : سپهداري، ابوالفضل
: قديري ابيانه، محمد
: شريف پور، عيسي
: قائدنيا، بابک
: بنادرخشان، رضا
: پذير، محمدخليل
: قاجاري، امرالله
: عبدي راد، زکريا
: آقائي مقدم، عباسعلي
: قره وي، بهروز
: احتشامي، فريبرز
عنوان اصلي : تحليل گذشته نگر پاره اي از عوامل موثر در بروز طغيان بيماري لکه سفيد ميگو در مزارع پرورش ميگو گميشان- گلستان در سال 1398
نام نخستين پديدآور : سپهداري، ابوالفضل
عنوان اصلي به زبان ديگر : A Retrospective analysis of some effective factors involved in outbreak of White Spot Syndrome Virus (WSSV) in Shrimp farms located in Golestan province, Gomishan, 2019
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات علوم شيلاتي کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴۶۱۷۰۸
: شماره طرح : 7-12-12-039-981254
: سامانه سمپات
توصیفگر : بیماری لکه سفید ، پرورش میگو ، عوامل محیطی ، گمیشان
خلاصه یا چکیده : یکی از مهمترین چالشهای اصلی در تولید میگوی پرورشی،بیماری لکه سفید میگو است که مشمول لیست بیماریهای اخطارکردنی سازمان بهداشت جهانی دام می باشد. بیماری لكه سفيد، يک بيماري ويروسي است که عامل آن ويروس DNA دار دورشته اي از خانواده Nimaviridae می باشد که علاوه بر ميگوهاي خانواده پنائيده در برخي ديگر از گونه‌هاي ده پايان مانند ميگوي آب شيرين، خرچنگ ها، لابستر و بسياري از سخت‌پوستان غيرخوراکي ايجاد بیماری مي‌کند و در تمام دوران زندگي ميگو از زمان لاروي تا بلوغ ظاهر شده و وابسته به سن خاصي نيست. طبق گزارشات جهاني بيشتر همه‌گيري‌ها در ميگوهاي جوان نابالغ بروز کرده و در برخي شرايط در مدت کمتر از 10 روز تلفات به 100% مي رسد. از عوامل تاثیر گذار بر بروز این طغیان ، بیماری لکه سفید (White Spot Disease) ، می توان به سلامت بجه میگو، آماده سازی استخر ، تراکم ذخیره سازی پست لارو ، دقت آزمون های تشخیصی ،نوسانات درجه حرارت آب در طول دوره پرورش ، وجود فیلتراسیون آب ورودی، وجود استخرهای نرسری و عملکردمدیریتی واحد مجتمع اشاره نمود. هدف این تحقیق ارزیابی و تعیین میزان تاثیر عوامل ذکر شده از طریق ارزش گذاری و وزن دهی هر یک از متغییر های مستقل انتخابی بر بروز بیماری لکه سفید میگو در سال 1398 ودر سایت پرورشی میگوی گمیشان به انجام رسید . نتایج بیانگر این موضوع است صرفا دو متغیر نوسانات دمای آب در طول دوره پرورش و دقت تست های تشخیصی از 9 متغیر ورودی به آزمون بر بروز بیماری موثربوده است . با مدیریت این فاکتورها می توان در جهت مدیریت خسارات ناشی از بیماری اقدام نمود .
: White spot disease is one the main impacts in shrimp culture which is mentioned in OIE list of notifiable disease. Vector of disease is a double stranded DNA virus of nimaviridae family which is able to born disease in penaeid shrimps, crabs, lobsters and many other crustaceans. Evidence of disease reported in all stages of shrimp life. based on global reports, most epidemic evidence is reported in juvenile and young shrimps and in some environmental conditions , in less than 10 days lead to 100% mortality. Some effective factors in evidence of disease are: health of post larvae, pond preparation, density of PL stocking, aquracy of diagnostic tests, temperature fluctuations, inlet water filtration, using nursery ponds and farm management. Aim of this survey was evaluation and definition the degree and physical weights of mentioned factors in evidence of WSSD in Gowmishan shrimp culture site in Golestan province in 2019.Results showed that among 9 evaluated factors , temperature fluctuation and aquracy of diagnostic tests are the most effective factors in evidence of disease . so management of these factors is recommended for helping prevention of disease occurrence in this area
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی