رکورد قبلیرکورد بعدی

" راهنمای مزرعه ای شناسایی و رفع علایم کمبود عناصر غذایی در بادام زمینی (Arachis Hypogaea L.) "


شماره شناسایی : 18874276
شماره مدرک : ۶۱۶۶۹
نام عام مواد : [نشریه فنی]
شناسه افزوده : محبوب خمامی، علی
عنوان اصلي : راهنمای مزرعه ای شناسایی و رفع علایم کمبود عناصر غذایی در بادام زمینی (Arachis Hypogaea L.)
نام نخستين پديدآور : علی محبوب خمامی
صفحه شمار : ۲۶ص.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۶۹ مورخ ۱۹-۰۳-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : بادام زمینی محصول غنی از انرژی است، که قادر به رشد در شرایط تغذیه ای ضعیف نیز می باشد. محصول بادام زمینی به طور متوسط حدود 112 کیلو گرم نیتروژن، 27 کیلوگرم فسفر(P2O5) و 34 کیلوگرم پتاسیم (K2O) را از یک هکتار زمین جذب می کند. برای دستیابی به حداکثر بازده باید نیازهای غذایی بادام زمینی تامین شود. بادام زمینی گیاهی از خانواده حبوبات است که می تواند توسط باکتری های گره ریشه نیتروژن هوا را تثبیت کند. بنابراین استفاده از کود نیتروژنی مورد نیاز نیست، اما کاربرد مقادیر کم آن برای افزایش محصول مناسب است. فسفر و پتاسیم ضروری تر بوده و باید مقادیر کافی از آن ها برای رسیدن به عملکرد بالاتر بکار برده شود. برای تامین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه، نیاز به انتخاب درست منابع کودی، کاربرد مقدار مناسب، در زمان مناسب و با روش مناسب است.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی