رکورد قبلیرکورد بعدی

" طرح ترویج و توسعه نوآوری برای ارتقای پایدار تولید در دیمزارهای ایران "


شماره شناسایی : 18874270
شماره مدرک : ۶۱۶۶۳
نام عام مواد : [ تک‌نگاشت (هفته انتقال یافته‌ها و ...)]
شناسه افزوده : موسوی، سید کریم
عنوان اصلي : طرح ترویج و توسعه نوآوری برای ارتقای پایدار تولید در دیمزارهای ایران
نام نخستين پديدآور : سید کریم موسوی
صفحه شمار : ۰ص.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۶۳ مورخ ۱۹-۰۳-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی