رکورد قبلیرکورد بعدی

" شیو هنامه فرصت مطالعاتی مزرعه و طبیع تمحور "


شماره شناسایی : 18874268
شماره مدرک : ۶۱۶۶۱
نام عام مواد : [دستوالعمل فنی]
شناسه افزوده : موسوی، سید کریم
عنوان اصلي : شیو هنامه فرصت مطالعاتی مزرعه و طبیع تمحور
نام نخستين پديدآور : سید کریم موسوی
صفحه شمار : ۰ص.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۶۱ مورخ ۱۹-۰۳-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی