رکورد قبلیرکورد بعدی

" دستورالعمل سایتهای مدیریت حفاظت از محصول با روش مدرسه در مزرعه کشاورزان (IPM.FFS) "


شماره شناسایی : 18874258
شماره مدرک : ۶۱۶۵۵
نام عام مواد : [دستورالعمل ترویجی]
شناسه افزوده : قاسمی، جواد
عنوان اصلي : دستورالعمل سایتهای مدیریت حفاظت از محصول با روش مدرسه در مزرعه کشاورزان (IPM.FFS)
نام نخستين پديدآور : جواد قاسمی
صفحه شمار : ۳۰ص.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۵۵ مورخ ۱۷-۰۳-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی