رکورد قبلیرکورد بعدی

" تهيه انتي بادي مونوکلونال عليه انتي ژن هاي S و N ويروس کروناي جديد (SARS-COV-2) "


شماره شناسایی : 18874247
شماره مدرک : ۶۱۶۴۳
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : مدني، رسول
: گلچين فر، فريبا
: غني زاده، آرش
: امامي، تارا
عنوان اصلي : تهيه انتي بادي مونوکلونال عليه انتي ژن هاي S و N ويروس کروناي جديد (SARS-COV-2)
نام نخستين پديدآور : مدني، رسول
عنوان اصلي به زبان ديگر : Preparation of monoclonal antibody against antigens S and N gene of new corona virus (SARS-COV-2)
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات واکسن وسرم سازي رازي، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷۶۱۶۴۳
: شماره طرح : 2-18-18-084-990573
: سامانه سمپات
توصیفگر : آنتی بادی مونوکلونال ،
: کووید 19
: ، همه گیری،
: پروتئین های نوترکیب
خلاصه یا چکیده : همه گیری COVID-19 ناشی از ویروس SARS-CoV-2 جامعه علمی را وادار می کند تا داروهای درمانی معمولی ، واکسن های محافظتی یا استراتژی های ایمنی منفعل را به سرعت و به طور توسعه داده پیدا کند. ایمنی غیرفعال مبتنی بر بازیابی پلاسمای فوق ایمن از بیماران دوره نقاهت ، یا آنتی بادی های مونوکلونال با تیتر افزایش یافته آنتی بادی های خنثی کننده با فعالیت ضد ویروسی بالا است که هم برای درمان و هم برای پیشگیری مفید است. در این بررسی ، ما بر روی تحقیقات بالقوه آنتی بادی های مونوکلونال برای پیشنهاد های پیشگیری و درمان عفونت COVID-19 تمرکز کردیم. مرور تحقیقی ما شامل ساخت آنتی بادی های مونوکلونال علیه پروتئین های ساختاری ویروس SARS-CoV-2 است ،از پروتئین S (پروتئین اسپایک که که کروناویروس جهت نفوذ به درون سلول از آن استفاده میکند) و پروتئین N (نوکلئوپروتئین) که بصورت نوترکیب از ویروس COVID-19 استفاده گردید. در اینجا ما روش ایجاد آنتی بادی های مونوکلونال در برابر سندرم تنفسی حاد ویروس کرونا 2 SARS-CoV را توصیف می کنیم .. هیبریدوم سلول B از موش هایی ایجاد می شود که با پروتئین های نوترکیب (S ) و (N ) بیش از حد ایمن شده اند. هیبریدوما آنتی بادی های مونوکلونال تولید می کنند که مولکول های اجزای ویروسی ، پروتئین (S) و (N) را تشخیص می دهند. تشخیص ایمونولوژیکی SARS-CoV2 را یا یک سیستم ELISA گیرنده آنتی ژن امکان پذیر می کند. بنابراین رویکرد آنتی بادی مونوکلونال ابزارهای مفیدی برای تشخیص سریع و اختصاصی SARS و همچنین درمان احتمالی مبتنی بر آنتی بادی این بیماری ارائه می دهد. علاوه بر این در گزارش ها آورده شده است که ، چندین آنتی بادی اختصاصی پروتئین S دارای فعالیت خنثی سازی در in vitro هستند آنتی بادی های مونوکلونال به عنوان ایمونوتراپی برای سندرم طوفان سایتوکاین مرتبط با عفونت COVID-19 عمل می کنند. علاوه بر این ، نقش آنتی بادی های مونوکلونال را در ایجاد واکسن های کاندید SARS-CoV-2 نیز می توان دید. همچنین ، پیشرفت اخیر نقش آنتی بادی های مونوکلونال تشخیصی موش ، به عنوان یک روش تشخیصی دقیق و سریع ، در تشخیص آنتی ژن SARS-CoV-2 برجسته بوده است. به طور خلاصه ، آنتی بادی های مونوکلونال اقدامات متقابل بالقوه ای هستند که ممکن است SARS-CoV-2 را که باعث بیماری COVID-19 می شود ، از طریق ایمونوتراپی و ایجاد واکسن و همچنین تشخیص ویروس کنترل کنند.
: The harmful SARS-CoV-2 virus-causing COVID-19 pandemic is forcing the scientific community to quickly and extensively develop conventional therapies, immunizations, or passive immunity strategies. Passive immunity is based on the recovery of superimmune plasma from recovering patients, or monoclonal antibodies with elevated titers of neutralizing antibodies with high antiviral activity that are useful for both treatment and prevention. In this review, we focused on potential research into monoclonal antibodies for recommendations for the prevention and treatment of COVID-19 infection. Our review includes the use of monoclonal antibodies based on structural proteins of the SARS-CoV-2 virus, protein S (the spike protein used by the coronavirus to penetrate into the cell), and protein N (the nucleoprotein). Recombinant COVID-19 virus was used. Here we describe how monoclonal antibodies are produced against SARS-CoV Acute Respiratory Syndrome (CARS). They are safe. Hybridomas produce monoclonal antibodies that detect the molecules of the viral components, protein (S) and (N). Immunological diagnosis of SARS-CoV2 or an antigen receptor ELISA system is possible. Thus, the monoclonal antibody approach provides useful tools for the rapid and specific diagnosis of SARS as well as possible antibody-based treatment for the disease. In addition, several S-protein-specific antibodies have been reported to have neutralizing activity in vitro. Monoclonal antibodies act as immunotherapy for cytokine syndrome associated with COVID-19 infection. In addition, the role of monoclonal antibodies in the development of SARS-CoV-2 candidate vaccines can be seen. Recent advances have also highlighted the role of diagnostic monoclonal antibodies in mice, as an accurate and rapid diagnostic method, in the detection of SARS-CoV-2 antigen. In summary, monoclonal antibodies are potential countermeasures that may control SARS-CoV-2, which causes COVID-19, through immunotherapy and vaccination, as well as virus diagnosis.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی