رکورد قبلیرکورد بعدی

" مطالعه و تحلیل یخ‌بندان مرکبات استان مازندران درسال 1399 "


شماره شناسایی : 18874225
شماره مدرک : ۶۱۲۲۴
نام عام مواد : [گزارش علمی- فنی]
شناسه افزوده : تاجور، یحیی
: طاهری، حسین
: عبادی، هرمز
: هاشم‏‌پور، ابوذر
: فیفایی، رضا
عنوان اصلي : مطالعه و تحلیل یخ‌بندان مرکبات استان مازندران درسال 1399
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Study and analysis of citrus freeze (2020-2021) in Mazandaran province
صفحه شمار : ۲۲ ص.:مصور(عکس‌رنگی)، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغبانی، پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه گرمسیری، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۲۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲۶۱۲۲۴
: شماره نامه: سامانه سمپات
خلاصه یا چکیده : رشد و عملکرد مرکبات مانند هر محصول دیگری، تا حد زیادی وابسته به دما است. شروع خسارت یخبندان در مرکبات با توجه به نوع رقم و شرایط مدیریت باغ‏داری، 7 /1- تا 2- درجه سانتی‏گراد گزارش شده است. تنش یخبندان در مرکبات می‏تواند موجب خسارت در برگ، شاخه و میوه شده که در صورت تشدید، منجر به مرگ درخت گردد. یکی از نکات مهم در پیشگیری از تنش‏های محیطی، مطالعه، ثبت و استفاده از تجارب گذشته است. بر این اساس، در گزارش مذکور وضعیت یخبندان مرکبات استان مازندران در سال 1399 (بنا بر درخواست سازمان جهادکشاورزی استان مازندران) مورد تحلیل قرار گرفت. طبق داده‏های ثبت شده هواشناسی، وقوع تنش یخبندان 1399 استان مازندران مختص به شرق استان بود. اولین زمان ثبت وقوع دمای زیر صفر، 1- درجه سانتی‏گراد، به تاریخ 22 آذر 1399 ثبت گردید (در سه مکان قائم شهر، دشت ناز ساری و گلوگاه). آخرین دمای زیر صفر درجه، دمای 2- درجه سانتی‏گراد بود که در تاریخ 24 اسفند گزارش شد(در دو مکان قائم‏شهر و گلوگاه). حداقل دمای مطلق (پایین‏ترین دما) استان نیز دمای 5- درجه سانتی‏گراد بود که در تاریخ 8 اسفند در دو مکان دشت‏ناز ساری و گلوگاه ثبت گردید. یکی از نکات مهم تنش یخبندان 1399 شرق استان مازندران، وقوع چندیدن مرحله دمای زیر صفر درجه، در منطقه است که به ترتیب بیشترین و کمترین تکرار وقوع 22 و 6 شب (یخبندان) بود که در گلوگاه و بندرامیرآباد بهشهر ثبت شد. در وضعیت ذکر شده عموما باغ‏های مرکباتی که دارای سیستم زهکش ضعیف و آسیب ریشه بودند، در مقابل یخبندان، آسیب‏پذیر بودند. از نظر واکنش ژنتیکی نیز، ارقام زودرس و متحمل انشو در تنش یخبندان 1399 (در مقایسه با پرتقال تامسون‏ناول) تحمل بهتری داشتند.کلمات کلیدیدما – یخبندان – مرکبات
: The growth and yield of citrus, like any other crop, is largely dependent on temperature. The onset of Freeze damage in citrus has been reported to be -1.7 to -2 ᴼC according to the type of cultivar and horticultural management conditions. Freezing stress can cause serious injury to leaf, wood and fruits of citrus trees, an extended freeze can kill a citrus tree. One of the important points in preventing environmental stresses is to study, record and use past experiences. Therefore, in this report, citrus freezing stress (2020-2021) was analyzed in Mazandaran province (at the request of the Jihad Agriculture Organization of Mazandaran Province). According to the meteorological data, the occurrence of frost stress in 2020-2021 was specific to the east of the Mazandaran province. The first time to record the occurrence of sub-zero temperatures was -1 ° C on December 12, 2020 (in three places: Ghaemshahr, Dasht-e Naz Sari and Galugah). The last temperature below zero was -2 ° C, which was reported on March 14, 2021 (in Ghaemshahr and Galugah). The lowest temperature in the province was -5 ° C, which was recorded on March 29 in two places of Dasht-e Naz, Sari and Galugah. One of the important points of frost stress (2020-2021) is the repeat occurrence of below zero temperature in East of Mazandaran. The highest and lowest recurrence rates were recorded of 22 and 6 frost nights in Gulogah and Amirabad regions. In this situation, citrus gardens with poor drainage and root damage were generally vulnerable to frost. In terms of genetic response, early and tolerant cultivars (Citrus unshiu) had better tolerance to frost stress in 1399 (compared to Thomson Novell orange).Keywords: Temperature, Freeze, Citrus
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی