رکورد قبلیرکورد بعدی

" گزارش طرح یاوران تولید در مزارع آبزی پروری کشور در حوزه ماهیان سردآبی ، ماهیان گرمابی ، میگو، ماهیان خاویاری و ماهیان زینتی "


شماره شناسایی : 18874194
شماره مدرک : ۶۱۶۲۲
نام عام مواد : [گزارش بازدید، نشست، سفر علمی]
شناسه افزوده : حسین زاده، همایون
عنوان اصلي : گزارش طرح یاوران تولید در مزارع آبزی پروری کشور در حوزه ماهیان سردآبی ، ماهیان گرمابی ، میگو، ماهیان خاویاری و ماهیان زینتی
نام نخستين پديدآور : همایون حسین زاده
صفحه شمار : ۱۴۴ص.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۲۲ مورخ ۰۹-۰۳-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : در راستای اجرای طرح یاوران تولید ، بازدیدهای میدانی به منظور حل مشکلات حوزه های مختلف شیلات و آبزیان با تاکید بر ارتقاء تولید محصولات استراتژیک شیلاتی و افزایش سطح معیشت بهره برداران شیلاتی ، با اولویت ماهیان سردابی، ماهیان گرمابی و میگو توسط محققین و کارشناسان مراکز و پژوهشکده های این موسسه در سال جهش تولید انجام گردید. این بازدیدها با هدف شناسایی و رفع مشکلات فنی مزارع تکثیر و پرورش آبزیان، ارائه توصیه های فنی به مزارع ، برنامه ریزی ، اجرا و نیز پیگیری نتایج به کارگیری توصیه های فنی و اثربخشی آن با رویکردهای، ارتقا دانش، بینش و توانمندی بهره برداران ، افزایش تولید در واحد سطح ، کاهش هزینه های تولید، افزایش درآمد پرورش دهندگان، ترویج استفاده از فناوری‌های نوین، فراهم نمودن بستر صادرات محصولات شیلاتی، توسعه آبزی پروری پایدار و اشتغال زایی صورت پذیرفت. بازدیدها در قالب تکمیل کاربرگ 1 (گزارش های ماهانه طرح یاوران تولید ) و کاربرگ 2 (گزارش اثربخشی بازدیدهای طرح یاوران تولید) در مزارع مورد بازدید توسط کارشناسان و محققین مراکز تابعه موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشوراجرایی گردید. 17 بازدید فنی کارگروه طرح یاوران در سال 1399، از مزارع پرورش ماهیان سردآبی در سه استان شامل کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، مازندران، 14 بازدید فنی از مزارع پرورش ماهیان گرمابی در 3 استان شامل مازندران، خوزستان، گیلان و سیستان بلوچستان،11 بازدید فنی بازدیدهای فنی کارگروه طرح یاوران تولید از مزارع پرورش میگو در 3 استان شامل بوشهر، هرمزگان ، سیستان بلوچستان صورت گرفت همچنین در طرح یاوران تولید از یک مزرعه پرورش ماهیان خاویاری و یک مزرعه پرورش ماهیان زینتی در استان گلستان بازدید شد در تمامی بازدیدها کاربرگهای مربوطه پس از بررسی مشکلات مزرعه و ارائه توصیه های فنی لازم تکمیل گردید.در این فرم‌ها نام استان و تعداد بازدیدها، نام مزرعه، نام پرورش دهنده، تاریخ بازدید، مساحت مزرعه، مسائل و مشکلات فنی تولید ، فرصت ها ، ظرفیت ها و تجارب موفق ، توصیه های فنی ارائه شده ، نتایج و برنامه اجرایی به کارگیری توصیه فنی ، شرح مسئله ، نحوه رسیدگی به مسئله و اثربخشی آن طبق نظر کارشناسان احصاء و همچنین ارائه راهکارهای علمی و عملی برای حل مشکل مزرعه ارائه گردید. جمع‌بندی راهکارهای پیشنهادی محققین در افزایش راندمان تولید و کاهش هزینه‌ها انجام شد.در مزارع سردابی از 40 توصیه انجام شده بیشترین توصیه‌ها با توجه به مشکلات بررسی شده به عدم استفاده از تجهیزات و مکانیزاسیون در مزارع، عدم ثبت فاکتورهای فیزیکوشیمیایی، عدم ضد عفونی به موقع ماهیان و عدم رعایت بهداشت در مزارع برمی‌گردد. همچنین در موضوع ماهیان سردابی، نیاز به آموزش مدیران و سرکارگران مزرعه محسوس می‌‌باشد. چنانچه توصیه‌های فنی ارایه شده، در مزارع مورد بازدید اجرایی گردد امکان ارتقاء تولید درمزارع و افزایش درآمد پرورش‌دهندگان به میزان 10 تا 15 درصد قابل تصور می‌باشد. در مزارع گرمابی از31 توصیه انجام شده، بیشترین توصیه‌ها با توجه به مشکلات بررسی شده، در خصوص لزوم استفاده از تجهیزات و مکانیزاسیون در مزارع و راهکارهای کاهش گل آلودگی آب و همچنین کاهش تلفات ماهی به دلیل عدم دانش فنی لازم می باشد و نیاز به آموزشهای مقدماتی و تخصصی مدیران و سرکارگران مزارع در حوزه پرورش ضروری می‌‌باشد. چنانچه توصیه‌های فنی ارایه شده به مزارع، در مزارع مورد بازدید اجرایی گردد امکان ارتقاء تولید درمزارع و افزایش درآمد پرورش‌دهندگان به میزان بیش از 15 درصد قابل تصور می‌باشد. بازدیدهای فنی کارگروه طرح یاوران تولید از مزارع پرورش میگو در 3 استان شامل بوشهر، هرمزگان ، سیستان بلوچستان صورت گرفت. در مجموع از15 توصیه انجام شده، بیشترین توصیه ها مربوط به رفع مشکلات مربوط به فاکتورهای فیزیکو شیمیایی آب، رفع بلوم جلبکی و مشکلات مربوط به تغذیه وچگونگی ذخیره سازی پست لاروها می باشد. چنانچه توصیه‌های فنی ارایه شده در مزارع مورد بازدید اجرایی گردد، امکان ارتقاء تولید درمزارع و افزایش درآمد پرورش‌دهندگان به میزان بیش از 15 درصد قابل تصور می‌باشد. در بازدیدهای انجام شده کارگروه یاوران تولید از 2 مزرعه پرورش ماهیان زینتی وماهیان خاویاری در استان گلستان، تعداد 3 مشکل در مزارع بازدید شده مشاهده گردید و ضمن بررسی کارشناسان و ارائه تعداد 4 مورد توصیه فنی ارائه گردید. در نهایت در تمامی بازدیدهای انجام گرفته در مزارع ضمن در اختیار قرار دادن بروشور و نشریه‌های علمی و ترویجی مورد نیاز، نسبت به برنامه‌ریزی جهت برگزاری دوره‌های آموزشی ترویجی مورد نیاز هر حوزه اقدام گردید.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی