رکورد قبلیرکورد بعدی

" آشنایی با کانالت‌ها و نحوه بهره برداری و نگهداری از آنها "


شماره شناسایی : 18874190
شماره مدرک : ۶۱۶۱۹
نام عام مواد : [نشریه ترویجی]
شناسه افزوده : ورجاوند، پیمان
: مختاران، علی
: آبسالان، شکراله
عنوان اصلي : آشنایی با کانالت‌ها و نحوه بهره برداری و نگهداری از آنها
نام نخستين پديدآور : پیمان ورجاوند، علی مختاران، شکراله آبسالان
صفحه شمار : ۱۶ص.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۱۹ مورخ ۰۹-۰۳-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : شبکههای آبیاری یکی از تأسیسات زیربنایی بخش کشاورزی است که اغلب توسط بخش دولتی برای تامین آب آبیاری، احداث و بهره‌برداری میشود، که طی چند دهه گذشته رونق بسیار زیادی یافته است. استفاده از قطعات پیش‌ساخته نظیر ساختمان‌های پیش‌ساخته بتنی و فلزی افزون بر نیم قرن است که در بخش مسکن و سازه راه یافته است. در بخش ساخت شبکه‌های آبیاری نیز احداث کانال‌های پیش‌ساخته بتنی در شبکه‌های فرعی با ابعاد متوسط تا کوچک بیش از سه دهه است که در کشور رواج یافته است. تجارب نشان داده است که بهترین راهحل برای مدیریت شبکههای آبیاری، با توجه به سطح گسترده آنها و پیچیدگی اجتماعی، مشارکت بهرهبرداران و کشاورزها میباشد. در این خصوص بهتر آن است که جامعه بهرهبرداران از ابتدای طراحی تا اجرا و راهاندازی شبکه بطور مستمر و مستقیم درگیر بوده و نظرات ایشان مورد توجه قرار گیرد تا از یکسو حس اعتماد و تملک در متعلقات شبکه آبیاری در آنها ایجاد شود و از سوی دیگر مشکلات و سختیهای اجرای شبکه را از نزدیک نظارهگر باشند. این مهم را میتوان با فراهم نمودن بازدید جمعی از مراحل اجرای کانال پیاده نمود.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی