رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقايسه و بررسی عملکرد لاين‌های جديد گندم دروم با ارقام شاهد در مزارع زارعين منطقه ارزوييه استان کرمان "


شماره شناسایی : 18874146
شماره مدرک : ۶۱۲۱۰
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : جواهری، محمدعلی
: پورعبدالله، یوسف
: دهقان، محمد
: سالارمحمدی، هوشنگ
: احمدی، حسن
عنوان اصلي : مقايسه و بررسی عملکرد لاين‌های جديد گندم دروم با ارقام شاهد در مزارع زارعين منطقه ارزوييه استان کرمان
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Comparison and evaluation of yield of new durum wheat lines with check cultivars on farmers' field in Orzoiyeh region of Kerman province
صفحه شمار : ۲۷ ص.:مصور(عکس‌رنگی)، جدول
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰۶۱۲۱۰
: شماره طرح ۹۹۱۲۰۱-۰۸۷-۰۱۰۳-۵۴-۳
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح مقدماتی است
خلاصه یا چکیده : کاشت گندم دوروم در دشت ارزوییه از مناطق گرم استان کرمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ارقام رایج در منطقه ارقام قدیمی یاوارس و شبرنگ هستند. بنابراین ضروری است ارقام و لاین‌های امید بخش جدید به کشاورزان معرفی گردند.. این تحقیق به‌منظور بررسي عملکرد لاين های امیدبخش گندم دوروم DW- 96- 16 و DW- 96- 19 با ارقام شاهد شبرنگ و یاوارس، در دو مزرعه و در شرايط زارعين شهرستان ارزوییه (منطقه گرم استان کرمان) انجام پذیرفت. این تیمارها هرکدام در كرت‌‌هايي به مساحت 3000 مترمربع در مزارع زارعین كشت شد. يادداشت‌برداري‌هاي لازم شامل ارتفاع بوته و تاریخ رسیدگی فیزیولوژیکی در طول اجرای طرح صورت پذیرفت. جهت آشنایی کشاورزان با لاین‌های جدید در طول مدت اجرای آزمایش و در مراحل مختلف رشد، بازدید‌هایی از هر کدام از مزارع ترتیب داده شد. مقایسه میانگین عملکرد ارقام در دو مزرعه نشان می‌دهد دو لاین DW- 96- 16 و DW- 96- 19 نسبت به شاهد یاواروس زودرس‌تر بوده اند. همچنین این لاین‌ها به ترتیب با متوسط عملکرد 7071 و 5 /7082 کیلوگرم در هکتار از برتری نسبی نسبت به ارقام شبرنگ با عملکرد 7016 کیلوگرم در هکتار برخوردار بوده‌اند. همچنین این لاین‌ها برتری قابل ‌ملاحظه‌ای نسبت به رقم یاوارس (رقم غالب منطقه) با متوسط عملکرد 6558 کیلوگرم در هکتار داشتند. بنابراین لاین‌های DW-96-16 و DW-96-19 مناسب کاشت در منطقه گرم ارزوییه می باشند که پس از نامگذاری جهت کاشت به کشاورزان در منطقه ارزوییه معرفی خواهند گردید.واژه‌های کلیدی: گندم دوروم، عملکرد دانه، منطقه گرم
: It is necessary to introduce new promising cultivars and lines to farmers. This study was conducted in farmers' field conditions in Orzoiyeh region (warm region of Kerman province) to investigate the performance of promising durum wheat lines DW-96-16 and DW-96-19 with control cultivars Shabrang and Yavarus,. Each line and cultivar was planted in plots with 3000 square meters. Necessary notes including plant height and physiological maturity date were taken during the project. A group of farmers visited the field experiment to familiarize with the new lines. Comparison of the average yield of cultivars in the two fields shows that the two lines DW-96-16 and DW-96-19 were earlier than the control of Yavarus. Also, these lines with an average yield of 7071 and 7082.5 kg / ha, respectively, had a relative advantage over Shabrang cultivars with a yield of 7016 kg / ha. Also, these lines had a significant yield advantage over Yavarus cultivar (as common cultivar) with an average yield of 6558 kg/ha. Therefore, lines DW-96-16 and DW-96-19 are suitable for planting in the warm region of Orzoiyeh, which will be introduced to farmers as new cultivars.Key Words: Durum wheat, grain yield, warm climate
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی