رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي و انتخاب بوته ها و لاينهاي داراي صفات مطلوب در توده هاي دو رگ و نسلهاي در حال تفكيك جو و آزمايش مشاهده اي "


شماره شناسایی : 18873979
شماره مدرک : ۶۱۵۵۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : کوهکن، شيرعلي
: پورابوقداره، عليرضا
: کشته گر، محمدرضا
: پودينه، عباس
عنوان اصلي : بررسي و انتخاب بوته ها و لاينهاي داراي صفات مطلوب در توده هاي دو رگ و نسلهاي در حال تفكيك جو و آزمايش مشاهده اي
نام نخستين پديدآور : کوهکن، شيرعلي
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation and selection of plants and lines with desirable traits in barley hybrid populations and segregating generations and observational experiments
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶۶۱۵۵۴
: شماره طرح : 2-66-03-132-991111
: سامانه سمپات
توصیفگر : نسلهای در حال تفکیک، انتخاب، ارزیابی مشاهده ای
خلاصه یا چکیده : اين بررسي شامل 87 توده دورگF2 ، 28 نسل F3 ، 29 نسلF4 ، 20 نسل F5 و 13 نسل F6 تحت شرايط تنش کم آبياري (دو بار آبياري پس از كاشت در مراحل انتهاي ساقه¬رفتن و گل¬دهي ) با هدف انتخاب تك بوته¬ها و لاين¬هاي خالص جو متحمل به شرايط نامساعد و تنش¬هاي محيطي و واجد صفات مطلوب در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهک انجام شد. روش بررسي روش بالك تغيير يافته بود. در نتیجه تعداد 57 توده ازF2 ، 24 نسل ازF3 ، 53 نسل ازF4 ، 42 نسل از F5 و12 لاین خالص از F6 برای ادامه بررسی در سال بعد انتخاب شدند. تعداد 248 لاين خالص در قالب يک آزمايش مشاهده¬اي به همراه چهار شاهد اکسين، نوروز EB-95-9 و EB-97-6 در قالب طرح مشاهده¬ای بررسي شدند. در نتیجه تعداد 99 لاین برای ادامه بررسی در آزمایش یکنواخت مقدماتی جو سال بعد انتخاب شد
: This study included 87 F2 hybrids, 28 F3 generations, 29 F4 generations, 20 F5 generations and 13 F6 genotypes were evaluated in low irrigation condition at Zahak Agricultural Research Station. Selection method was modified Balk method. At the end, 57 hybrids of F2, 24 generation of F3, 53 generation of F4 and 42 plants of F5 were selected to continue generations next year and 12 pure lines of F6 were selected for participation in the preliminary test of the next year. Also, 248 pure lines were studied in observational evaluation experiment with four checks Nowruz, Auxin, EB-95-9 and EB-97-6. As a result, 99 lines were selected to continue the study in the uniform preliminary test in the next year.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی