رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي امکان استفاده از سرباره فرآوري شده صنعت فولاد جهت کنترل فرسايش بادي و کنترل ريزگردهاي دشت سگزي در شرق اصفهان "


شماره شناسایی : 18873939
شماره مدرک : ۶۱۰۸۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : حیدری مورچه‌خورتی، فرزاد
: ﺧﺴﺮﻭﺷﺎﻫﻲ،ﻣﺤﻤﺪ
: خداقلي،مرتضي
: ﺻﺒﻮﺣﻲ ،ﺭﺍﺿﻴﻪ
: صالح‌پور دستجردي، سميه
: هنرمند،مجيد
: مشيدي،گلسا
عنوان اصلي : بررسي امکان استفاده از سرباره فرآوري شده صنعت فولاد جهت کنترل فرسايش بادي و کنترل ريزگردهاي دشت سگزي در شرق اصفهان
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Investigating the possibility of using processed slag of steel industry to control the erosion of Seghesi plain in eastern Isfahan
صفحه شمار : ۶۶ص.:مصور،رنگی ، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : تهران: مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور ، ۱۳۹۹
فروست : شماره ثبت۶۱۰۸۴ مورخ۴۰۰/۱۱/۱۸۶۱۰۸۴
: شماره طرح: 970496-043-09-38-24
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:تجاری است
خلاصه یا چکیده : اين تحقيق با هدف بررسی تاثیر کاربرد خاکپوش سرباره فرآوری شده صنایع فولاد بر کاهش فرسایش بادی، کنترل تپه‌های ماسه‌ای و ریزگردها تعريف شد. بدين منظور، ابتدا عرصه‌ای با وسعت حدود 7 هکتار در یکی از کانون‌های برداشت دشت سگزی انتخاب و نقشه طرح در قالب بلوک‌های کاملا تصادفی و به صورت اسپلیت پلات در 6 تیمار با 3 تکرار، شامل شاهد و 5 سطح ضخامت خاک‌پوش در آن پیاده شد. پس از توزیع و پخش اندازه‌های مختلف سرباره در کرت‌ها، در ابتدا و انتهای هر کرت تله‌های رسوب‌گیر در دو ارتفاع 10 و 50 سانتیمتری نصب و برای افزایش دقت از هر تیمار یک کرت انتخاب و در ابتدا، وسط و انتهای آن سینی‌هایی برای جمع‌آوری رسوبات خزشی و غلتشی نصب و هم‌زمان با داده‌برداری از تله‌های رسوب‌گیر، رطوبت خاک نیز با دستگاه TDR اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که توانایی سرباره در کنترل و به دام اندازی رسوبات بادی تابع اندازه ذرات(حجم) سرباره و طول عرصه‌ای است که با سرباره پوشش داده شده‌است زیرا تغییرات در نمودارهای دانه‌بندی در طول کرت‌های پوشش داده شده با سرباره مشخص می‌کند که از ابتدای کرت به سمت انتهای آن از مقدار رسوبات ریزدانه کاسته شده و دانه‌بندی رسوبات به سمت ذرات درشت‌تر سوق می‌یابند. وجود تخلخل در ذرات درشت‌تر سرباره، امکان نگهداشت رطوبت در آن را توجیه می‌نماید. احیای پوشش گیاهی از بین رفته می‌تواند مشخصه ایجاد تغییر در عرصه‌ای که با خاک‌پوش پوشیده شده‌است، باشد که می‌تواند ناشی از وجود رطوبت درحد نیاز گیاه یا افزایش حاصلخیزی و یا هر دو علت هم‌زمان باشد. با توجه به نتایج حاصل می‌توان نتیجه‌گیری نمود که سرباره در اندازه‌های بزرگ می‌تواند خاک‌پوشی موثر در کنترل فرسایش بادی باشد. از نظر اقتصادی در مقایسه با مالچ نفتی، هرچند هزینه‌های اولیه سرباره بیشتر است ولی به دلیل ماندگاری بالاتر(حداقل 10 سال)، عدم ایجاد آلودگی در محیط، حفظ و در بعضی شرایط افزایش میزان نفوذپذیری خاک، عدم تخریب و قابلیت بازسازی آسان هنوز مقرون به صرفه و قابل توصیه می‌باشد.کلمات کليدي: تله رسوب‌گیر، اقتصاد، نرخ بازده، خاکپوش، سرباره
: The aim of this study was to investigate the effect of the application of processed slag on steel industries on reducing wind erosion, controlling sand dunes and fine dust. For this purpose, first an area of about 7 hectares was selected in one of the Segzi plain harvesting centers and the design plan was implemented in the form of completely random blocks and as a split plot in 6 treatments with 3 replications, including control and 5 soil thickness levels. After distributing and distributing different sizes of slag in the plots, at the beginning and end of each plot, sediment traps were installed at two heights of 10 and 50 cm. To increase the accuracy of each treatment, a plot was selected and at the beginning, middle and end trays for collecting creep sediments. And a rolling mill was installed and measured simultaneously with the removal of soil moisture-trapped sediment traps with a TDR machine. The results showed that slag ability to control and trap wind sediments depends on the size of the slag particles (volume) and the length of the field covered with slag because changes in grain size charts along slag-covered plots indicate that Towards the end, the amount of precipitation is reduced and the granulation of the sediments is directed to the larger particles. The presence of porosity in the larger particles of slag justifies the possibility of retaining moisture in it. Restoration of lost vegetation can be characteristic of changes in the area covered with soil, which can be due to the presence of moisture as needed by the plant or increased fertility or both causes at the same time. Based on the results, it can be concluded that slag in large sizes can be an effective soil cover in controlling wind erosion. Economically, compared to oil mulch, although the initial costs of slag are higher, but due to higher durability (at least 10 years), no pollution in the environment, maintaining and in some cases increasing soil permeability, no degradation and easy regeneration are still affordable. It is economical and recommended.Keywords: Sediment traps, Economy, Rate of return, Mulch, Slag
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی