رکورد قبلیرکورد بعدی

" کارنامه سالیانه فعالیتهای پژوهشی سال 1399 "


شماره شناسایی : 18873910
شماره مدرک : ۶۱۵۴۶
نام عام مواد : [ تک‌نگاشت (گزارش عملکرد سالانه و ...)]
شناسه افزوده : دواتگر، ناصر
: محمدی، زهرا
: محمدی، راضیه
عنوان اصلي : کارنامه سالیانه فعالیتهای پژوهشی سال 1399
نام نخستين پديدآور : ناصر دواتگر، زهرا محمدی، راضیه محمدی
صفحه شمار : ۴۸ص.
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات خاک و آب، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۴۶ مورخ ۲۴-۰۲-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی