رکورد قبلیرکورد بعدی

" تولید سویا "


شماره شناسایی : 18873899
شماره مدرک : ۶۱۵۴۲
نام عام مواد : [دستنامه ترویجی]
عنوان اصلي : تولید سویا
صفحه شمار : ۴۰ص.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۴۲ مورخ ۲۴-۰۲-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : گیاه سویا به دلیل قابلیت سازگاری بالا و بخصوص امکان زراعت آن به عنوان کشت دوم در اکثر مناطق کشور همچنین با دارا بودن 45-35 درصد پروتئین و24-16 درصد روغن، از ارزش بالایی از نظر تولید روغن، پروتئین گیاهی و علوفه برخوردار است. همچنین کشت این گیاه به دلیل تثبیت بیولوژیکی نیتروژن، موجب تقویت خاک‌های زراعی می‌شود و ازنظر اکولوژیکی نقش مهمی در پایداری اکوسیستم‌های زراعی دارد. رشد و نمو و میزان عملکرد گیاه سویا حاصل اثر متقابل پتانسیل ژنتیکی واریته مورد نظر و محیط اطراف آن می‌باشد و درمحیط مزرعه، طبیعت، قسمت اعظم تأثیرات محیطی را بر نمو و عملکرد سویا می-گذارد. بنابراین به منظور اخذ بهترین نتیجه در زراعت سویا تامین بهترین شرایط محیطی ممکن، از جمله آماده سازی و کوددهی زمین قبل از کاشت، انتخاب بهترین و مناسب ترین رقم‌های سازگار با محیط، تراکم مناسب، آرایش کاشت مطلوب، کنترل به موقع علف‌های‌هرز و آفات و بیماری‌ها و … ضروری به نظر می‌رسد‌ .در ﻧﻬایت یک تولید کننده به منظور رسیدن به حداکثر پتانسیل عملکردی، نیاز مبرم به آگاهی از مراحل رشد و نمو سویا دارد و با شناخت تاثیر وقوع تنش‌های مختلف در هر مرحله از رشد گیاه بر عملکرد دانه و نحوه اجتناب و یا گریز از این تنش‌ها به تولید پایدار خواهد رسید. این کتاب حاصل دستاوردهای پژوهشی نگارنده و دیگر پژوهشگران پیرامون مراحل کاشت، داشت و برداشت سویا و مدیریت کنترل بیماری‌ها و آفات رایج آن در ایران است که برای استفاده کارشناسان و پژوهشگران ، مروجان ترویج و آموزش کشاورزی و بهره برداران به منظور تشخیص و مدیریت این عوامل تهیه شده است.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی