رکورد قبلیرکورد بعدی

" اهمیت کشت و تولید گیاه دارویی سرخارگل "


شماره شناسایی : 18873892
شماره مدرک : ۶۱۵۳۷
نام عام مواد : [نشریه ترویجی]
شناسه افزوده : موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
: محمدی، حسین
: قلی پور، زینب
: شیرمردی، حمزه علی
: ایرانمنش، یعقوب
: طالبی، محمود
: جهانبازی گوجانی، حسن
: مختارپور، تورج
عنوان اصلي : اهمیت کشت و تولید گیاه دارویی سرخارگل
نام نخستين پديدآور : موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، حسین محمدی، زینب قلی پور، حمزه علی شیرمردی، یعقوب ایرانمنش، محمود طالبی، حسن جهانبازی گوجانی، تورج مختارپور
صفحه شمار : ۰ص.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۳۷ مورخ ۲۴-۰۲-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
موضوع : گیاهان دارویی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی