رکورد قبلیرکورد بعدی

" ویروس‌های مهم بیماری‌زا در کدوییان و روش‌های کنترل آنها "


شماره شناسایی : 18873877
شماره مدرک : ۶۱۱۷۸
نام عام مواد : [گزارش علمی- فنی]
شناسه افزوده : بنانج، کاوه
: کشاورز، طیبه
عنوان اصلي : ویروس‌های مهم بیماری‌زا در کدوییان و روش‌های کنترل آنها
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Cucurbit viruses and control methods
صفحه شمار : ۳۰ ص.:مصور(عکس‌رنگی)
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴۶۱۱۷۸
: شماره نامه: سامانه سمپات
خلاصه یا چکیده : ويروسهاي گياهي از مهـمترين عوامل ايجاد خسارت و کـاهش ميزان و کیفیت محصـولات تازه خوری ازقبیل خیار، خربزه، هندوانه و کدو از خانواده کدوییان (Cucurbitaceae) در بسيـاري از کشورهاي دنيا به شـمار مي‌آيـند که دربرخی موارد کاهش عملکرد تا بیش از 90 درصد نیز گـــزارش شده است. در طی سال های اخیر نشانه‌هــای زردي، مــوزائیک و پیچیدگی و ریز شدن برگ ها در بسياري از مناطق كشـت محصولات تازه‌خوری در نقاط مختلف دنيا و ایران شیوع و گسترش یافته است. جنس و گــونــه‌های مختلف از خانــواده‌هــای مختلف ویروسهای گیـاهی در بــروز علائم فوق نقش دارند. تعــداد زيــادي از ويروسهاي قابل انتقال توسط شتـه‌ها ( ATVs) و يا سفيدبـالکها (WTVs) باعث بروز نشانه‌هاي زردي و موزائیک در سطوح وسيعي از مزارع و گلخانه‌های محصـولات تازه‌خوری مي شوند. نکته نگران کننده این است که در میان ویروسهای گزارش شده در دو دهه اخیر در دنیا و ایران، ویروسهای قابل انتقال با سفید بالکها (WTVs) همه گیری و انتشار وسیع‌تری دارند. تغییرات شرایط اقلیمی، کشت بی‌رویه و توسعه کشتهای گلخانه‌ای را می توان از عوامل افزایش جمعیت سفیدبالکها در اکثر مناطق دنیا و بدنبال آن افزایش میزان آلودگیهای ویروسی دانست. مصرف بی‌رویه سموم شیمیایی برای کنترل حشرات ناقل با هدف کنترل آلودگی خصوصا" در گلخانه‌ها، خطرات جدی برای سلامت مصرف کننده محصولات تازه‌خوری، از بین رفتن حشرات مفید، بروز مقاومت در حشرات و آلودگی زیست محیطی ایجاد نموده است. لذا بکارگیری روش های غیر شیمیایی جهت کنترل حشرات ناقل،تهیه منابع سالم گیاهی (عاری از ویروس)، تهیه بذر سالم و اجرای دقیق قرنطینه با هدف جلوگیری از انتقال نشا‌های آلوده به سایر نواحی از عوامل مهم در کنترل آلودگی‌های ویروسی می باشد.واژه‌هاي كليدي: ویروس های کدوئیان، زردی کدوئیان ، روش های کنترل
: Cucurbit viruses are the most important of causal agents in cucurbit production as like as:cucumber (Cucumis sativus L.), melon (C. melo L.), squash (Cucurbita pepo L., C. moschata D. and C. maxima D.), and watermelon (Citrullus lanatus Thunb.), and caused high yield losses up to 90%. In recent years yellowing, mosaic, leaf curling symptoms was observed in cucurbit cultivation areas in the world and Iran. Different viruses in different genus, species, and families are involved or associated with those symptoms. Over the past two decades, the number and distribution of aphid-transmitted viruses (ATVs), whitefly-transmitted viruses (WTVs) has greatly increased and are responsible for considerable yield losses in cucurbit crops. WTVs are typical examples of “emerging” viruses in recent years. Cultivation of cucurbit crops in new areas specifically with different climates (climate change), are factors allowing the successful spread of WTVs in the world. The use of chemical pesticides in greenhouses can also have adverse effects on human health and the environment. High pesticide residue levels on cucurbit crops, especially in the fresh produce such as cucumber, tomato, and pepper, can endanger human health. Furthermore, pesticides can have additional adverse effects on the environment through destruction of beneficial and non target organisms such as honey bees. Therefore, an emphasis has been placed on combination with integrated pest management (IPM) strategies, such as the use of genetic resistance and/or tolerance of plant cultivars, virus-free propagative material, control weed virus hosts, insect proof netting in the greenhouses could directly benefit the cucurbit production by limiting vector populations and reducing virus spread. Furthermore there is a need for systematic monitoring for the presence of WTVs, as well as of their genetic structure and evolutionary epidemiology, which can contribute to early detection and control of WTVs, as well.Key words: Cucurbit viruses, yellowing symptoms, control methods
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی