رکورد قبلیرکورد بعدی

" سبب‌شناسی عارضه خشکیدگی خوشه‌ی خرما و راه‌کارهای مدیریت آن "


شماره شناسایی : 18873871
شماره مدرک : ۶۱۱۷۲
نام عام مواد : [گزارش علمی- فنی]
شناسه افزوده : نجفی‌نیا، موسی
: راه‌خدایی، اسماعیل
: بصیرت، مجید
: مستعان، احمد
: لطیفیان، مسعود
: امانی، مجید
: محمدپور، کاظم
: سرحدی، جواد
: حسینی، یعقوب
: کرمپور، فرزاد
عنوان اصلي : سبب‌شناسی عارضه خشکیدگی خوشه‌ی خرما و راه‌کارهای مدیریت آن
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Study the etiology of Date palm bunch fading disorder and its management
صفحه شمار : ۳۸ ص.:مصور(عکس‌رنگی)، جدول
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، موسسه تحقیقات خاک و آب، پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳۶۱۱۷۲
: شماره نامه: سامانه سمپات
خلاصه یا چکیده : عارضه خشكيدگي خوشه خرما اولين بار در سال 1368 از قلعه گنج و رودبار شهرستان کهنوج گزارش شد. در حال حاضر علاوه بر منطقه‌ی جنوب استان کرمان، این عارضه در جنوب شرق استان کرمان (بم، فهرج و ریگان) و نیز از استان‌های بوشهر، خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خور و بیابانک اصفهان نیز گزارش شده و هر ساله درصد قابل توجهي از محصول خرماي کشور در اثر این عارضه از بین می‌رود. تاکنون گزارشی دال بر وجود عارضه مشابه در کشورهای خرماخیز دنیا وجود ندارد. بارزترين علايم ظاهري اين عارضه شامل پژمردگي و چروكيدگي ناگهاني ميوه، خوشچه و نهايتا تمامي خوشه، همزمان با مرحله تبديل خارك به رطب مي‌باشد. ارقام مضافتي و كلوته در استان کرمان، مرداسنگ در هرمزگان، كبكاب در بوشهر، خاصي، كبكاب و برحی در خوزستان، کبکاب و خاصویی در فارس كه از ارقام تجاري اين مناطق به‌شمار مي‏روند، حسـاس‏ترين ارقـام نسبت به اين عـارضه گزارش شـده‏اند. بروز ناگهاني، گسترش سريع و وسعت جغرافيايي عارضه خشکیدگی خوشه خرما به گونه‏اي بوده است كه قدرت ابتكار عمل و انجام اقدامات و تمهيدات لازم جهت كنترل يا كاهش خسارت آن را از نخل‏داران سلب نموده و نخل‏داران در طي مدت كمتر از يك الي دو هفته، شاهد هدر رفتن نتيجه يكسال تلاش و زحمات خود بوده‏اند. نتايج تحقيقات نشان داده است که عارضه خشكيدگي خوشه خرما ناشي از دخالت مستقیم عوامل بیماریزا نبوده و ثابت گردید که وجود شرايط نامساعد اقليمي (گرماي بيش از حد هوا، كاهش رطوبت نسبي و وزش بادهاي گرم و خشك) در دوره بحراني تبديل خارك به رطب، عامل اصلی بروز عارضه خشكيدگي و چروكيدگي خوشه خرما در مناطق خرماخيز جنوب كشور بوده و ساير عوامل ناشي از سوء مديريت نخلستان و بروز برخی آفات و بیماریهای خرما، بر شدت خسارت مي‌افزايد. تحقیقات نشان داده است میزان شدت عارضه خشکیدگی خوشه خرما در اراضی شور، دارای بافت سبک و در باغات فاقد پوشش گیاهی در بین ردیف‌های خرما بیشتر است. انجام عملیات تلفیقی به‌باغی شامل هرس و تکریب اصولی و به‌موقع، تغذیه مناسب و به‌هنگام، گرده‌افشانی مناسب، هرس خوشه و رعایت نسبت تعداد برگ به خوشه، هدایت و بستن خوشه‌ها، پوشش خوشه با پارچه متقال، ميانه‏كاري با گیاهان زراعی مانند یونجه، سورگوم و حنا، مدیریت اصولی کنترل آفات و بیماریهای خرما، مدیریت آبیاری صحیح بویژه در مرحله تبدیل خارک به رطب و‌ وجود بادشكن باعث كاهش شدت خسارت عارضه خشکیدگی خوشه خرما می‌شوند.کلمات کلیدی: بیمارگر، پژمردگی، پوشش، تغذیه بهینه، شوری، میانه کاری
: The date palm fading (wilting) disorder was first reported in 1989 from Ghaleh Ganj and Roodbar in Kahnooj city. At present, in addition to the southern region of Kerman province, it was reported from the southeast of Kerman province (Bam, Fahraj and Rigan) as well as in Bushehr, Khuzestan, Hormozgan, Sistan and Baluchestan and Khor and Biabank provinces of Isfahan. The most of date fruit productions are lost annually due to this disorder. The most obvious symptoms of this disorder include sudden wilting and shrinkage of the fruit, and finally the whole cluster bunch, simultaneously with the conversion stage of Kharak to Rotab. Mazafati and Koloteh cultivars in Kerman province, Mordasang in Hormozgan, Kabkab in Bushehr, Khasi, Kabkab and Barhi in Khuzestan, Kabkab and Khassoei in Fars, which are considered as commercial cultivars in these areas, are the most sensitive cultivars reported to this disorder. The sudden onset, rapid spread and geographical extent of the disorder has been such that it deprives palm growers of the power to take action and take the necessary measures to control or reduce its damage, and palm growers in less than one to two weeks, they have witnessed the loss of the result of a year of their efforts. From the results of research conducted in recent years, it has been determined that this disorder is not due to direct involvement of pathogens and treatments performed to moderate the climatic conditions of the grove, prevent direct sunlight and hot and dry winds to the clusters, Improving the nutritional and irrigation conditions of the grove significantly reduces the damage of this disorder. It was found that unfavorable climatic conditions (excessive heat, low relative humidity, hot and dry winds) in the critical period of conversion of Kharak to Rotab, is the cause of dryness and shrinkage of date clusters in date palm regions in the south of the country and other factors such as the mismanagement of the grove and the occurrence of some pests and diseases of dates, increases the severity of the damage. Research has shown that the severity of the disorder is higher in saline lands with light texture and in orchards without vegetation among the rows of dates. Pruning and proper pruning, proper and timely nutrition, irrigation management, proper pollination, cluster pruning and observing the ratio of number of clusters to leaves, cluster arrangement, cluster cover, intercropping , the presence of windbreaks, all reduce the severity of the damage of date cluster drought .Key words: pathogen, wilting, covering, optimum nutrient, salinity, intercropping
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی