رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی وضعیت مدیریتی باغ‌های سیب کشور و راه‌کارهای ارتقای کمی و کیفی محصول و پایداری تولید با تأکید بر مدیریت تغذیه بهینه گیاهی "


شماره شناسایی : 18873864
شماره مدرک : ۶۱۱۶۷
نام عام مواد : [گزارش علمی- فنی]
شناسه افزوده : مجیدی، عزیز
: عزیزی، حسین
عنوان اصلي : ارزیابی وضعیت مدیریتی باغ‌های سیب کشور و راه‌کارهای ارتقای کمی و کیفی محصول و پایداری تولید با تأکید بر مدیریت تغذیه بهینه گیاهی
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Evaluating the management status of the apple orchards of Iran and strategies for improving the quantity and quality of the product and production sustainability with emphasis on optimal plant nutrition management
صفحه شمار : ۳۹ ص.:مصور(عکس‌رنگی)
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳۶۱۱۶۷
: شماره نامه: سامانه سمپات
خلاصه یا چکیده : تغذیه نامتعادل نقش مهمي در فساد زودهنگام محصولات باغي مخصوصاً ميوه سيب دارد. سيب‌هاي توليدي در ایران بنا به دلایلی مانند عدم توجه به تغذیه صحيح و متعادل، برداشت در مرحله نامناسب، انبارداري و بسته‌بندي غیر صحیح در بازارهاي جهاني از كيفيت مناسبي برخوردار نمي‌باشند. درحالی‌که اغلب نواحي تحت كشت سيب كشور بهترين شرايط را جهت توليد محصول باکیفیت مناسب دارند ولي، به دليل مدیریت نامناسب تغذیه، عملكرد و كيفيت آنها مطلوب نیست. ميوه سيب را بايد با داشتن مساحتي بالغ‌بر 158 هزار هكتار و توليدي حدود دو ميليون تن، مهم‌ترين محصول باغي در ايران به شمار آورد. همچنين، اين محصول در حدود چهار درصد از کل ميزان توليد جهاني را به خود اختصاص داده است. در بازارهاي جهاني امروزه دخيل كردن عامل كيفيت در توليد محصول امري اجتناب‌ناپذیر است و در مورد كيفيت ميوه علاوه بر بالا بودن ميزان مواد غذايي، سفتي ميوه، قند و اسيديته بايد به پائين بودن ميزان مواد مضر و سموم نيز توجه كامل شود. براي پرورش ميوه‌هاي سالم و باکیفیت مطلوب، روش‌های مناسب مديريتي تغذیه از مهم‌ترین عوامل مي‌باشند که باید در کنار سایر روش‌های به زراعی و به نژادی توجه خاصی بدان داشت. سیستم آبیاری غرقابی، مدیریت کف باغ، هرس نامناسب، عدم توجه به‌تناسب اراضی در هنگام احداث باغ، آفات و بیمارها و عدم جایگزینی پایه‌های بذری با پایه‌های رویشی از معضلات کنونی پائین بودن کمیت و کیفیت میوه در باغات سیب کشور هستند. تمامی این عوامل مذکور بر تعادل تغذیه¬ای درختان سیب تأثیر مستقیمی میگذارند. بنابراین، مدیریت تغذیه بهینه باغات سیب را نباید فقط به تأمین عناصر غذائی موردنیاز درختان محدود کرد بلکه، اغلب فن‌های به زراعی که در مدیریت باغات مورداستفاده قرار می‌گیرد، در کارایی عناصر غذائی در فیزیولوژی درختان نقش انکارناپذیری دارند. به‌عنوان‌مثال، هرس زمستانه و تابستانه، حلقه برداری، آبیاری صحیح و مدیریت صحیح کف باغ بر وضعیت تغذیه¬ای درختان تأثیر مستقیمی دارند. در این جستار سعی شده مشکلات تولیدی محصول سیب و راهکارهای ارتقای بهره‌وری ارائه شود تا بتواند در جهت پایداری تولید این محصول صادراتی، مورداستفاده مدیران اجرائی کشور قرار گیرد. در این رابطه، نقش تغذیه بسیار مهم و حیاتی تشخیص داده‌شده و در صورت بی‌توجهی به آن مانند یک سونامی خاموش کمیت، کیفیت محصول و پایداری تولید سیب را به‌طورجدی تحت تأثیر قرار می‌دهد و از ارزش صادراتی آن خواهد کاست. استفاده از فن‌آوری‌های نوین تغذیه بهینه گیاهی بر مبنای سیستم تلفیقی تغذیه گیاهی ، مدیریت بهینه کف باغ، مدیریت بهینه آب آبیاری، هرس و مدیریت بهینه آفات و بیماری‌ها در باغات سیب دایر در سطح کشور بر مبنای آنچه در این جستار بدان اشاره‌شده، ضمن افزایش کمیت و کیفیت محصول در واحد سطح حداقل به میزان 40% به‌ویژه در سال نیاور (off)، قادر است پایداری تولید را نیز تضمین نماید.کلمات کلیدی: پایداری تولید، عملکرد محصول، عوامل محدودکننده، سلامت محصول.
: Unbalanced nutrient fertilization plays an important role in the early spoilage of horticultural crops, especially apple fruit. Apples produced in Iran are not of good quality in world markets due to reasons such as not paying attention to proper and balanced nutrition, improper harvesting, storage and improper packaging. While most of the areas under apple cultivation in the country have the best conditions to produce apple fruits with good quality, but due to poor nutrition management, their yield and quality are not desirable. Apple fruit should be considered as the most important horticultural product in Iran with an area of 158000.ha-1 and a production of about two million tons. Also, this product accounts for about four percent of total world production. In today's world markets, the involvement of quality factor in the production of the product is inevitable, and in the case of fruit quality, in addition to high levels of nutrients, fruit firmness, sugar, acidity, low levels of harmful substances and toxins must be paid full attention. To grow healthy fruits with good quality, proper nutrition management methods are one of the most important factors that should be considered along with other methods of cultivation and breeding. Flood irrigation system, garden floor management, improper pruning, not paying attention to land suitability when constructing the garden, pests and patients and not replacing seed bases with vegetative bases are the current problems of low quantity and quality of fruit in apple orchards. All of these factors directly affect the nutritional balance of apple orchards. Therefore, the optimal nutrition management of apple orchards should not be limited to the supply of nutrients needed by trees, but most of the farming techniques used in orchard management has an undeniable role in the efficiency of nutrients in the physiology of trees. For example, winter and summer pruning, looping, proper irrigation, and proper garden floor management have a direct impact on the nutritional status of trees. In this article, we have tried to present the problems of apple production and strategies to improve productivity so that it can be used by the executive managers of the country in order to sustain the production of this export product. In this regard, the role of nutrition is recognized as very important and vital, and if it is ignored like a silent tsunami, it will seriously affect the quantity, product quality and sustainability of apple production and will reduce its export value. Use of new technologies of optimal plant nutrition based on the integrated system of plant nutrition, optimum management of garden floor, optimum management of irrigation water, pruning and integrated management of pests and diseases in apple orchards in the country based on what is mentioned in this article, While increasing the quantity and quality of the product per unit area by at least 40%, especially in the off-year, it is able to guarantee the stability of production.Keywords: production sustainability, product performance, limiting factors, product health.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی