رکورد قبلیرکورد بعدی

" شناسایی ومدیریت علف های هرز برنج ( ابراپلیکیشن ) "


شماره شناسایی : 18873850
شماره مدرک : ۴۱۴۰۱۵۷
نام عام مواد : [اپلیکیشن]
شناسه افزوده : مینایی مقدم، مهرنوش
عنوان اصلي : شناسایی ومدیریت علف های هرز برنج ( ابراپلیکیشن )
نام نخستين پديدآور : مهرنوش مینایی مقدم
صفحه شمار : ۰ص.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۴۱۴۰۱۵۷ مورخ ۲۱-۰۲-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی