رکورد قبلیرکورد بعدی

" شناسایی و مدیریت آفات پسته(ابراپلیکیشن) "


شماره شناسایی : 18873837
شماره مدرک : ۴۱۴۰۱۵۴
نام عام مواد : [اپلیکیشن]
شناسه افزوده : فرازمند، حسین،
: زهدی، هادی
عنوان اصلي : شناسایی و مدیریت آفات پسته(ابراپلیکیشن)
نام نخستين پديدآور : حسین فرازمند
صفحه شمار : ۰ص.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۴۱۴۰۱۵۴ مورخ ۲۰-۰۲-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی