رکورد قبلیرکورد بعدی

" شناسایی و مدیریت آفات سیب زمینی ( ابراپلیکیشن ) "


شماره شناسایی : 18873808
شماره مدرک : ۴۱۴۰۱۳۰
نام عام مواد : [اپلیکیشن]
شناسه افزوده : مینایی مقدم، مهرنوش
عنوان اصلي : شناسایی و مدیریت آفات سیب زمینی ( ابراپلیکیشن )
نام نخستين پديدآور : مهرنوش مینایی مقدم
صفحه شمار : ۰ص.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۴۱۴۰۱۳۰ مورخ ۲۰-۰۲-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی