رکورد قبلیرکورد بعدی

" تصویری از وضعیت اقتصادی – اجتماعی شهرستان های استان خراسان رضوی (با تاکید بر بخش کشاورزی: شهرستانهای گروه و: قوچان،کلات، درگز) "


شماره شناسایی : 18873752
شماره مدرک : ۶۱۰۷۴
نام عام مواد : [گزارش سفر]
شناسه افزوده : پاسبان، فاطمه
عنوان اصلي : تصویری از وضعیت اقتصادی – اجتماعی شهرستان های استان خراسان رضوی (با تاکید بر بخش کشاورزی: شهرستانهای گروه و: قوچان،کلات، درگز)
صفحه شمار : ۱۰۱ص.:مصور،رنگی ، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : تهران: سازمان تحقيقات‌،آموزش‌ و ترويج ‌كشاورزي، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۷۴ مورخ۴۰۰/۱۱/۱۸۶۱۰۷۴
:
: شماره نامه: مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : استان خراسان رضوی با وسعت 49/116485 کیلومترمربع برابر با ۷ درصد مساحت کشور وچهارمین استان پهناور کشور بوده که ۴۲ درصد مناطق کوهستانی و ۵۸ درصد دشت می¬باشد. این استان دارای 29شهرستان ،71بخش ، 77 شهر و 165 دهستان است. خراسان رضوی از شمال و شمال شرق با طول تقریبی 6/531 کیلومتر با جمهوری ترکمنستان و از شرق به طول تقریبی ۳۰۲ کیلومتر با جمهوری افغانستان همسایه می¬باشد. موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد در مرکز اتصال خاورمیانه، آسیا و اروپا و مسیر جاده ابریشم، برخورداری از بازار گسترده در داخل و کشورهای همسایه ، نیروی انسانی آموزش دیده ، ذخایر عظیم انرژی، مرز مشترک با افغانستان و ترکمنستان از مهم ترین ظرفیت هایی است که موجب تعامل اقتصادی این استان با بیش از 80 کشور جهان شده است.جمعیت استان 6 میلیون و 434 هزار و 501 نفر (سرشماری سال ۱۳۹۵) و دومین استان پرجمعیت کشور که 5/8 درصد از جمعيت كل كشور را شامل مي¬شود. پرجمعيت ترين شهرستان استان، شهرستان مشهد با جمعيتي بالغ بر 3 میلیون و 372 هزار نفر و كم جمعيت¬ترين شهرستان استان، شهرستان داورزن با جمعيت 21 هزار و 911 نفر است. 4/52 درصد جمعيت استان در شهرستان مشهد سكونت دارند.متوسط نرخ رشد سالانه جمعيت استان طي سالهاي 95-1390 ، معادل43/1درصد بوده و طي اين 5 سال بطور متوسط سالانه تعداد 88 هزار و 20 نفر به جمعيت استان اضافه شده است. تعداد مردان استان 3 میلیون و 245 هزار و 185 نفر و تعداد زنان برابر با 3 میلیون و 189 هزار و 316 نفر ونسبت جنسي 102 مي باشد. 1/89 درصد جمعيت استان باسواد مي باشند ، نرخ باسوادي در نقاط شهري استان92 درصد ودر نقاط روستايي استان نيز 81 درصد مي باشد.تنوع
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی