رکورد قبلیرکورد بعدی

" اصلاح نژاد گوسفند در ایستگاه‌های تحقیقاتی "


شماره شناسایی : 18873690
شماره مدرک : ۶۱۵۰۹
نام عام مواد : [دستنامه فنی]
شناسه افزوده : احمدپناه، جواد
: جوانروح علی آباد، علی
عنوان اصلي : اصلاح نژاد گوسفند در ایستگاه‌های تحقیقاتی
نام نخستين پديدآور : جواد احمدپناه، علی جوانروح علی آباد
صفحه شمار : ۷۷ص.
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۰۹ مورخ ۱۴-۰۲-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : کشور ایران دارای نژادهای مختلف گوسفند است که هر کدام به شرایط منطقه پرورشی خود سازگاری پیدا نموده‌اند. وجود نژادهای مختلف گوسفند یک موهبت الهی در زمینه ذخیره ژنتیکی موجود است. با توجه به رشد روزافزون جمعیت و نیاز به پروتئین حیوانی و خصوصاً به علت ذائقه مردم ایران در مصرف گوشت گوسفند نیاز است تا نسبت به اصلاح نژاد گوسفندان بومی ایران در جهت بهبود عملکرد متناسب با سازگاری و منابع در دسترس آنها اقدام شود. اولین قدم ایجاد گله‌های هسته اصلاح نژادی در قالب ایستگاه تحقیقاتی و تعیین هدف اصلاح نژاد با تکیه بر فرهنگ، آداب و اقتصاد منطقه مورد نظر است. برای دام‌های گله هسته، هویت بخشی صورت می‌گیرد و به نوعی رکوردگیری، ثبت مشخصات و ثبت شجره‌ انجام می شود. سپس استراتژی اصلاح نژادی و هدف اصلاح نژاد تعریف می‌شود و اقدام به ارزیابی ژنتیکی و انتخاب دام‌های برتر شده و پاسخ به انتخاب برای صفات مختلف اقتصادی نژاد مورد نظر، کسب خواهد شد. پس از رسیدن به دام-های برتر از نظر ژنتیکی، اقدام به تکثیر آنها در گله‌های مردمی و ارزیابی عملکرد در سطح جمعیت مورد نظر، می‌گردد.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی