رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي راهكار هاي عملي براي كاهش خسارت سرمازدگي درختان زردآلو "


شماره شناسایی : 18873671
شماره مدرک : ۶۱۴۸۸
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : دژم پور، جليل
: قره شيخ بيات، رحيم
: همدست، اصغر
: فتحي، حسين
: آذري نژاد، طاها
: زرين بال، محمد
عنوان اصلي : بررسي راهكار هاي عملي براي كاهش خسارت سرمازدگي درختان زردآلو
نام نخستين پديدآور : دژمپور، جليل
عنوان اصلي به زبان ديگر : Study of practical methods for chilling injury decrease of apricot trees
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغباني، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳۶۱۴۸۸
: شماره طرح : 24-35-33-067-980556
: سامانه سمپات
توصیفگر : زردآلو،
: سرمازدگی،
: ارقام متحمل
: مواد ضدیخ گیاهی
خلاصه یا چکیده : زردآلو همانند بادام یکی از زودگل ترین گونه از درختان میوه مناطق معتدله و سردسیری است که هر ساله سرمای دیررس بهاره خسارت جبران ناپذیری به اکثر باغات زردآلو بخصوص در استان آذربایجان شرقی وارد می نماید. این پروژه با هدف بررسی راهکار های عملی جهت کاهش خسارت ناشی از سرما اجرا شده است. در این آزمایش غالب بر 10 ماده شیمیایی که به اشکال مختلف در بازار موجود بودند تحت بررسی و ارزیابی قرار گرفتند تا میزان اثر گذاری آنها در کاهش یا محافظت از سرمازدگی تعیین شود.همچنین ارقام مختلف داخلی و خارجی و ژنوتیپ های بومی زردآلو پس از سرمازدگی مطالعه میدانی شدند(علیرغم اینکه از بابت این پروژه سازمان جهاد کشاورزی هیچ اعتباری نداد). در کنار اینها برخی روش های مختلف آگروتکنیکی و محافظتی از جنبه های مختلف بررسی وارزیابی شدند. نتایج نشان داد اکثر مواد ضدیخ گیاهی موجود در بازارحداقل در مطالعه کارایی خوبی نداشتند و باید برای کسب نتیجه مطلوب همراه با سایر روشهای حفاظتی استفاده شوند.در ارزیابی ارقام مشخص شد بین ارقام زردآلو از نظر گلدهی تفاوت جزئی وجود دارد و این تفاوت در سال های مختلف ثابت نیست. از نظر تحمل به سرما نیز تفاوتی بین ارقام دیده نشد ولی بین ارقام خودبارور و خوناسازگار اختلاف معنی دار بود و ارقام خودبارور که غالبا" ارقام خارجی و اروپایی هستند دراکثر سالها باردهی نرمالی دارند به استثنای سالهایی¬که سرمای دیررس بهاره خیلی شدید باشد.
: Apricot (Prunus armeniaca L.) like almond (prunus amygdalus B. ) cultivars is one of the early blooming space among temperate fruit trees that usually, frost of early spring injure to flower buds of apricot trees especially in East- Azarbijan province. The aim of this project was evaluation of different practical methods for chilling injury decrease of apricot trees. In this study more than 10 chemicals as "anti-frost" were evaluated in order to determination their effects against this natural event. Also, different cultivars and genotypes were study for this case. The results showed most of chemical materials were not significant effect on the frost damage of flower buds. The evaluation of apricot cultivars and native genotypes showed that flowering time is the same time among cultivars and there were not late blooming like almond cultivars, but self- compatible apricot cultivars (like; Canino, Cafona, and most of European apricot cultivars) were resistance frost in early spring.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی