رکورد قبلیرکورد بعدی

" اثر مصرف روی، بُر و گوگرد بررشد، عملکرد و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی کلزا (Brassica napus L.) "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاوری
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873640
شماره راهنما : ۸۵،۱۶۲
سرشناسه : شجاع، طیبه
عنوان : اثر مصرف روی، بُر و گوگرد بررشد، عملکرد و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی کلزا (Brassica napus L.) [پایان نامه]
نویسنده : طیبه شجاع
استاد راهنما : مجید مجیدیان
استاد مشاور : محمود قاسم‌زاده، محمد ربیعی
دانشگاه/دانشکده : : گیلان/ علوم کشاورزی
سال تحصیل : ۱۳۹۱
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
تاریخ دفاع : ۱۳۹۱/۰۶/۲۷
نمره دانشجویی : ۱۹/۸
صفحه شمار : ۱۰۰ ص: جدول
يادداشت : چکیده انگلیسی دارد
چکيده : به‌منظور مطالعه تاثیر عناصر روی، بُر و گوگرد بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد، میزان جذب عناصر و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی کلزا(هیبرید هایولا 401)، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 8 تیمار و 3 تکرار در سال زراعی 90-1389 در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات برنج کشور(رشت) به اجرا گذاشته شد. تیمارهای مورد مطالعه شامل 1- شاهد(بدون مصرف کود) 2- روی 3- بُر 4- گوگرد 5- روی+گوگرد 6- روی+ بُر+گوگرد و 8- گوگرد+ بُر+روی بودند. کود گوگرد به‌صورت گُل گوگرد، 100 کیلوگرم در هکتار و قبل از کاشت و کودهای روی و بُر نیز به‌صورت سولفات روی و اسیدبوریک به میزان 30 و 8 کیلوگرم در هکتار به‌صورت خاکپاش و محول در آب و در سه مرحله برگی، ساقه‌دهی و ابتدای گلدهی به زمین زراعی اضافه شدند. نتایج نشان داد که تاثیر تیمارهای کودی بر صفت‌های مورد مطالعه از جمله عملکرد دانه، میزان روغن دانه، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه، عملکرد زیستی، میزان جذب سه عنصر گوگرد، روی، بُر در برگ‌ها، سرعت رشد گیاه، شاخص سطح برگ، تجمع ماده خشک و میزان فعالیت آنزیم‌های پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز، اختلاف معنی‌داری داشت. تیمار(گوگرد+روی+ بُر)، بیشترین عملکرد دانه(4965 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد روغن(35/2118 کیلوگرم در هکتار)، تعداد خورجین در بوته(7/319)، وزن هزار دانه(74/5 گرم) را دارا بود. بیشترین میزان عنصر روی در برگ‌ها در تیمار (گوگرد+روی) به میزان 49/49 میلی‌گرم بر کیلوگرم و بیشترین تجمع عناصر گوگرد و بُر به‌ترتیب به میزان 6/802 و 24 میلی‌گرم بر کیلوگرم در تیمار(گوگرد+روی+ بُر) مشاهده شد. بالاترین میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در تیمار(گوگرد+روی+) به میزان‌های IU/g.fw24/10 و mol/g FW.min 14/0 و بالاترین میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز در تیمار(روی) به میزان mol/g FW.min 87/0 مشاهده شد. بنابراین باتوجه به نتایج این آزمایش مصرف کودهای روی، بُر و گوگرد همراه با کودهای پایه می‌تواند به افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاه کلزا کمک کند.کلمات کلیدی: آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی، جذب عناصر، عملکرد دانه، عناصر ریزمغذی، گوگرد.
موضوع : کود
: Fertilizers
توصیفگر : کلزا
شناسه افزوده : دانشگاه گیلان. دانشکده علوم کشاورزی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
موسسه تحقیقات برنج کشور- رشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات برنج کشور ۳۰۰۸۵. ۱۶۲موجود‭‬
نظرسنجی