رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ردپای آب و انرژی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: دشت خضری) "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873615
شماره مدرک : ۸۰-۵۹۲۸
سرشناسه : فیضی ، ، فیض اله‏
عنوان : بررسی ردپای آب و انرژی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: دشت خضری)
دانشگاه/دانشکده : : دانشگاه بیرجند
سال تحصیل : ۱۳۹۹
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : علوم و مهندسی آب
صفحه شمار : ۸۹ص
چکيده : منابع آبي هر كشور در سه بخش كشاورزي، صنعت و شرب مصرف می‌شود؛ اما اين ميزان مصرف منابع داخلي، بيانگر كل نياز آبي يك ملت در رابطه با الگوي مصرفي آن‌ها نيست. واقعيت این است كه با واردات و صادرات بین‌المللی كالاها، مبادلات آب به فرم مجازي صورت می‌گیرد. ردپای آب شاخصی از الگوی مصرف واقعی آب است که به عوامل اقلیمی و شرایط بهره‌وری آب بستگی دارد. محاسبه شاخص ردپای آب و انرژی و تعیین ارزش اقتصادی آب با افزایش آگاهی از شرایط محیطی، می‌تواند در مدیریت منابع آب و انرژی در مناطق مختلف و به‌ویژه در مناطقی که با کمبود منابع آبی مواجه هستند کمک شایانی کند. هدف از این پژوهش، محاسبه ردپای آب و انرژی و ارزش اقتصادی آب محصولات عمده کشت‌شده در دشت خضری (شهر خضري دشت بياض از توابع شهرستان قائنات است و در شمال استان خراسان جنوبي واقع شده است.) می‌باشد. برای برآورد شاخص ردپای آب و میزان مبادلات آب مجازی دشت از روش میانگین وزنی استفاده‌ شده است. چغندرقند و گندم با ردپای آب به ترتیب 98/2 و 47/2 میلیون‌‌‌‌ ‌‌¬¬¬¬¬¬مترمکعب، از مقدار بالاتری نسبت به سایر محصولات برخوردار می‌باشند. در بررسی و محاسبه ردپای انرژی، مقدار انرژی الکتریکی 8/12112668 و مقدار انرژی مصرفی در ماشین‌ها برابر 24/10608 مگاژول بر هکتار به دست آمد. قیمت آب و ارزش اقتصادی آن با توجه به‌میزان عرضه و تقاضا محاسبه می‌گردد. در محاسبه ارزش اقتصادی آب برای محصول یونجه 41و گندم وجو 29 میلیون ریال بدست آمد که بالاترین ارزش اقتصادی آب را دارا می باشند. در میان محصولات تولیدشده، سهم نهاده چغندرقند و سیب به ترتیب 155/41 و 65/34 تن در هکتار، از مقدار بالاتری نسبت به دیگر محصولات تولیدی می‌باشد؛ از آنجایی‌که متوسط آب‌بهای هر مترمکعب آب در محصولات سیب و چغندرقند از متوسط كل شبكه كمتر است، لذا اين دو محصول از نظر ارزش اقتصادي باعث كاهش ارزش اقتصادي آب در کل شبكه می‌گردند؛ بنابراین اين دو محصول بايستي با مديريت بهينه، روش‌های نوين آبياري و كشاورزي و افزايش توليد داراي ارزش اقتصادي بيشتر شوند.
: Each country's water resources are used in three sectors: agriculture, industry and drinking; But this consumption of domestic resources does not represent the total water needs of a nation in relation to their consumption pattern. The fact is that with the international import and export of goods, water exchanges take place in a virtual form. Water footprint is an indicator of the actual water consumption pattern that depends on climatic factors and water productivity conditions. Calculating water and energy footprint index and determining the economic value of water by increasing awareness of environmental conditions, can help in the management of water and energy resources in different areas, especially in areas facing water shortages. The purpose of this study is to calculate the footprint of water and energy and the economic value of water of major crops cultivated in Khezri plain (Khezri city of Bayaz plain is one of the functions of Ghaenat city and is located in the north of South Khorasan province). The weighted average method has been used to estimate the water footprint index and the amount of virtual water exchanges in the plain. Sugar beet and wheat with water footprint of 2.98 and 2.47 million cubic meters, respectively, have a higher amount than other crops. In the study and calculation of energy footprint, the amount of electrical energy was 12112668/8 and the amount of energy consumed in machines was equal to 10608.24 mJ / ha. The price of water and its economic value are calculated according to the amount of supply and demand. In calculating the economic value of water for alfalfa crop 41 and wheat and barley, 29 million rials were obtained, which have the highest economic value of water. Among the products produced, the share of sugar beet and apple input is 41.155 and 34.65 tons per hectare, respectively, from a higher amount than other products; Since the average water content per cubic meter of water in apple and sugar beet products is less than the average of the whole network, so these two products in terms of economic value reduce the economic value of water in the whole network; Therefore, these two products should have more economic value with optimal management, new methods of irrigation and agriculture and increasing production.
توصیفگر : آب کشاورزی
: ارزش اقتصادی آب
: دشت خضری
شناسه افزوده : خزیم نژاد ،‏ حسین
شناسه افزوده : ‏دانشگاه بیرجند
عنوان ديگر : A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Science in Water Engineering Sciences Trend of Hydraulic Structures
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی