رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي خواص آنتي اکسيدان گياهان عالي و شناسايي فراکسيونهاي موثر گياه "


نام مرکز : موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873612
شماره مدرک : ۴۹-۱۵۸۵
سرشناسه : شریفی فرريا، فریبا
عنوان : ارزيابي خواص آنتي اکسيدان گياهان عالي و شناسايي فراکسيونهاي موثر گياه [پایان نامه]
نویسنده : فریبا شریفی فر
استاد راهنما : نرگس یاسا
استاد مشاور : ولی اله مظفریان
استاد راهنما : عباس شفیعی
دانشگاه/دانشکده : : علوم پزشکی تهران
سال تحصیل : ۱۳۸۳
مقطع تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : داروسازی
صفحه شمار : ۱۳۰ص.: پیوست
چکيده : تحقیقات متعدد نقش فراگیر و غیرقابل انکار عوامل اکسیدان را در روند پاتوژنز بسیاری از بیماریها تایید می کند با توجه به بروز عوارض متعدد بخصوص سرطانزایی آنتی اکسیدانهای سنتزی.........
توصیفگر : ارزيابي خواص آنتي اکسيدان گياهان عالي و شناسايي فراکسيونهاي موثر گياه
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی