رکورد قبلیرکورد بعدی

" گياهان آوندي و ريختهاي زيستي منطقه رودبار قصران لواسان "


نام مرکز : موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873610
شماره مدرک : ۴۹-۱۵۸۳
سرشناسه : مجاهدی، سیدعلی
عنوان : گياهان آوندي و ريختهاي زيستي منطقه رودبار قصران لواسان [پایان نامه]
نویسنده : سیدعلی مجاهدی
استاد راهنما : حسن دیانت نژاد
استاد مشاور : ولی اله مظفریان
دانشگاه/دانشکده : : آزاد اسلامی
سال تحصیل : ۱۳۷۵
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : علوم گیاهی
صفحه شمار : ۳۱۹ص.
چکيده : منطقه لواسانات و رودبار قصران که در حقیقت بخش اعظمی از حوزه آبخیز لتیان را شامل می شود................
توصیفگر : گياهان آوندي و ريختهاي زيستي منطقه رودبار قصران لواسان
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی