رکورد قبلیرکورد بعدی

" شناسایی پارازیتوئیدهای سفیدبالک Aleuroclava jasmini (Takahashi) در باغ‌های مرکبات و بررسی زیست‌شناسی، کارایی و تعیین میزان پارازیتیسم آن‌ها در شرایط گلخانه "


شماره شناسایی : 18873584
شماره مدرک : ۶۱۱۶۵
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : برزکار، مریم
: اسلامی‌زاده، رحیم
: فرخی، شهرام
: منظری، شهاب
: شفیعی‌زرگر، علیرضا
: رضاغریب، منصور
عنوان اصلي : شناسایی پارازیتوئیدهای سفیدبالک Aleuroclava jasmini (Takahashi) در باغ‌های مرکبات و بررسی زیست‌شناسی، کارایی و تعیین میزان پارازیتیسم آن‌ها در شرایط گلخانه
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Identification of Jasmine Whitefly Aleuroclava jasmini (Takahashi) parasitoid's in citrus orchards and their biology and efficiency in greenhouse condition
صفحه شمار : ۲۳ ص.:مصور(عکس‌رنگی)، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳۶۱۱۶۵
: شماره طرح ۹۶۱۴۸۲-۱۸۶-۱۶-۷۱-۲۴
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح ترویجی است
خلاصه یا چکیده : سفیدبالک Aleuroclava jasmini (Takahashi)، یکی از مهمترین آفات باغ‌های مرکبات استان خوزستان می‌باشد. از زمان ورود این آفت در سال 1388 به استان سالانه سمپاشی‌های گسترده‌ای به‌منظور کاهش جمعیت آن در باغ‌های مرکبات دزفول صورت گرفته است. هدف از این مطالعه شناسایی پارازیتوئیدهای سفیدبالک jasmini A. و تعیین میزان پارازیتیسم آن‌ها در باغ‌های مرکبات دزفول طی سالهای 1397 و 1398 بود. برای این منظور، نمونه‌های برگ‌ جمع‌آوری شده در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت و پس از جداسازی شفیره‌های پارازیته، پارازیتوئیدهای خارج شده برای شناسایی به موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور ارسال شد. زنبورهای پارازیتوئید Encarsia strenua (Silvestri) وEretmocerus sp. nr trialeurodis Hayat از خانواده Aphelinidae وکفشدوزک Serangium montazerii Fürschو کفشدوزک لکه داسیClitostethus arcuatus Rossi شناسایی شدند. در بازدیدهایی که به ‌صورت هفتگی از باغ‌های مرکبات دزفول (شامل باغ‌های سمپاشی شده و سمپاشی نشده) صورت گرفت، تعداد پوره‌ها و شفیره‌های سالم و پارازیت شده سفیدبالک در برگ‌های نمونه‌برداری شده، شمارش و ثبت شد. فعالیت پارازیتوئیدها با آغاز گرمای تابستان به شدت کاهش یافت، اما با کاهش دما در اواخر تابستان و قبل از خروج حشرات کامل سفیدبالک، زنبورهای پارازیتوئید فعالیت خود را آغاز کرده و جمعیت آفت را کاهش دادند. در نمونه‌برداری‌های اولیه در اسفند ماه 1396، میزان پارازیتیسم 35 /22 درصد بود که در آبان 1397 به 100% رسید. در حال حاضر جمعیت سفیدبالک در باغ‌های مرکبات دزفول به‌شدت کاهش یافته است.واژه‌های کلیدی: سفیدبالک،Aleuroclava jasmini ، پارازیتیسم
: Jasmine whitefly, Aleuroclava jasmini (Takahashi) is one of the most important pests of citrus orchards in Khuzestan province. After occurrence and damage of this pest on 2009 as a new citrus pest, some chemical treatments have been used to reduce its population in Dezful area. This study was carried out on 2018-2019 to identify the wasp parasitoids of Jasmine whitefly, determination the parasitism rate and collecting and identification the other natural enemies of Jasmine whitefly in citrus orchards. After leaves sampling, all collected leaves were checked for parasitized pupa in laboratory. The emerged wasp parasitoids were sent to the Plant Protection Research Institute for identification. Encarsia sp. and Eretmocerus sp. nr trialeurodis Hayat (Walker) (Hym.: Aphelinidae) were identified as the wasp parasitoids, and Serangium montazerii Fürsch and Clitostethus arcuatus Rossi (Col.: Coccinellidae) was identified as a Jasmine whitefly predator. By weekly leaves sampling in sprayed and non-sprayed orchards, the total number of pupae and nymphs of whitefly, parasitized nymphs, and empty parasitized and non-parasitized pupae were counted. The results show that, the parasitism rate was 22.35% in March 2017 which reached to 100% in November 2016.The parasitism rate was decreased sharply on the beginning of summer and increased again on the beginning of autumn. It means the population of wasp parasitoids was affected by hot weather in summer. By increasing the activities of parasitoids, the autumn population of Jasmine whitefly was decreased in citrus orchard.Recently, the population of Jasmine whitefly in the citrus orchards of Dezful has been decreased dramatically.Keywords: Whitefly, Aleuroclava jasmini, parasitism.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی