رکورد قبلیرکورد بعدی

" استقرار سيستم مديريت کيفيت بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 در آزمايشگاه‌های موسسه تحقيقات خاک "


شماره شناسایی : 18873582
شماره مدرک : ۶۱۱۶۳
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : هاشمی‌نسب، کبراسادات
: شهبازی، کریم
: یگانه، مژگان
: رضایی، میثم
: طباخیان، شیدا
: اسماعیل‌زاده، لیلا
: ملک‌زاده، الهه
: آویژگان، ایوب
: بهشتی، مهدی
: خرازی، ناهید
: سیفی‌پور، نوشین
: بهاء لوهوره، ندا
: اسمعیلی‌زاد، اشرف
:
عنوان اصلي : استقرار سيستم مديريت کيفيت بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 در آزمايشگاه‌های موسسه تحقيقات خاک
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Establishment of a quality management system based on ISO/IEC 17025 standard in the soil and water research institute laboratories
صفحه شمار : ۱۰۶ ص.:مصور، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات خاک و آب، ۱۴۰۰
سرشناسه :
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲۶۱۱۶۳
: شماره طرح ۹۷۰۶۲۰-۰۵۹-۱۰-۱۰-۴
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح ترویجی است
خلاصه یا چکیده : آزمایشگاه نقش بسیار حیاتی در سیستم تحقیقاتی و اجرایی داشته و نتایج تجزیه های انجام شده در آن مبنای بسیاری از تصمیم گیریها و سیاستگذاری‌ها میباشد. با توجه به نقش و اهمیت آزمایشگاه در شناسائی وضعیت منابع خاک کشور، بخش آزمایشگاه های خاک و آب در سال 1335 تاسیس شد.امروزه استاندارد سازي مهمترين فاکتورها در زمينه ايجاد، نگهداري و ارتقاء كيفيت سيستم‌ها، در سطح قابل قبول جهاني مي‌باشد. استاندارد ایزو 17025 تأکید زیادی بر روش صحیح آزمونها و استفاده صحیح از استانداردها، تمرکز زیادی بر دقت، تعیین نتایج آزمونها و تعیین خطای محاسبات و نتایج دارد. هدف از اجرای این پروژه، پیاده سازی ایزو 17025 در آزمایشگاه های موسسه تحقیقات خاک و آب است. بدین منظور ابتدا کمیته راهبردی به عنوان مرجع اصلی استقرار استاندارد در آزمایشگاه تشکیل گردید. پس از نهایی کردن روشهای آزمون، مستندات مورد نیاز آزمایشگاه تهیه و اصلاح شدند. آزمونهای منتخب برای اخذ استاندارد ایزو 17025 آزمونهای تعیین فلزات سنگین در نمونه های خاک، گیاه و کود و آزمون سنجش نیترات در سبزیجات هستند. سپس الزامات استاندارد (مدیرتی و فنی) در آزمایشگاه پیاده سازی گردید. در مرحله بعد دوره های آموزشی برای کارشناسان آزمایشگاه برگزار شد. محاسبه عدم قطعیت نتایج و تضمین و کنترل کیفیت نتایج آزمون انجام شد. سپس ممیزی داخلی و رفع عدم انطباقهای احتمالی انجام شده است. در نهایت، ارزیابی نهایی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران انجام خواهد شد. کلمات کلیدی: آزمایشگاه، استاندارد، ایزو 17025، ممیزی، تایید صلاحیت
: The laboratory has a vital role in the research and executive system, and the results of analysis are the basis of many decisions and policies. Due to the role of laboratories in surveying the status of soil resources in the country, the Department of Soil and Water Laboratories was established in1335. Today, standardization is the most important factor in creating, maintaining and improving the quality of systems at a globally acceptable level. The ISO 17025 places a great emphasis on the correct testing method and the correct use of standards, with a strong focus on accuracy, determination of test results, and determination of computational error and results. The purpose of this project is to implement ISO 17025 in the laboratories of the Soil and Water Research Institute. For this purpose, firstly, a strategic committee was established as the main reference for developing the standards in the laboratory. After finalizing the test methods, the documents required by the laboratory were prepared and modified. Selected tests for obtaining the ISO 17025 standard are determination of heavy metals in soil, plant and fertilizer samples and determination of nitrate in vegetables. Then the standard requirements (managerial and technical) were implemented in the laboratory. In the next stage, training courses were held for the laboratory experts. The uncertainty of the results was calculated and the quality control/quality assurance of the results was done. Afterwards, an internal audit was performed to eliminate possible non-compliances. Finally, the final audit will be done by the National Center for Iranian Accreditation.Keywords: Laboratory, standard, ISO 17025, audit, certification.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی