رکورد قبلیرکورد بعدی

" مطالعه و طراحی سازه گلخانه‏ای مناسب برای محصولات سبزی داربستی در اقلیم شهرستان اراک "


شماره شناسایی : 18873568
شماره مدرک : ۶۱۰۴۵
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : صادقی،صادق
: هدایتی ‏پور، ابوالفضل
: زارعی،قاسم
: رضایی، احسان
عنوان اصلي : مطالعه و طراحی سازه گلخانه‏ای مناسب برای محصولات سبزی داربستی در اقلیم شهرستان اراک
عنوان اصلي به زبان ديگر : :ِStudy and design of suitable greenhouse structure for the production of scaffold crops for Arak district
صفحه شمار : ۶۶ص.:مصور،رنگی ، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۴۵ مورخ۴۰۰/۱۱/۱۱۶۱۰۴۵
: شماره طرح: 94101-14-61 -2
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:ترویجی است
خلاصه یا چکیده : در حال حاضر حدود 500 هکتار گلخانه در استان مرکزی وجود دارند که روز به روز در حال گسترش هستند. تقریبا تمام گلخانه‏های احداث شده در این استان بر پایه الگوبرداری از گلخانه‏های خارجی بوده است که اغلب سازگاری لازم را با اقلیم منطقه نداشته و به همین دلیل با مشکلاتی در مدیریت، نگهداری، مصرف انرژی و هزینه ساخت روبرو هستند. همچنین خسارت‏های ناشی از باد و برف در موارد بسیاری حکایت از عدم سازگاری گلخانه‏ها با اقلیم منطقه دارند؛ بنابراین ضروری است طرح‏های مناسب گلخانه وسازگار با اقلیم استان مرکزی تهیه و معرفی گردد تا ضمن بهینه نمودن مصرف انرژی، از استقامت و کارآیی لازم نیز برخوردار باشند. به همین منظور در ابتدا ، طرح‏های رایج در استان مرکزی جهت انطباق آن‏ها با استاندارد انجمن ملی گلخانه سازان آمریکا و استاندارد ملی ساختمان در ایران مورد بررسی قرار گرفت و مناسب‏ترین سازه از بین آن‏ها معرفی گردید. در این پروژه با استفاده از روش استاندارد فائو، تناسب اقلیمی منطقه بدست آمد. سپس با توجه به نتایج تحلیل سازه‏ها با استفاده از نرم‏افزارهای شبیه‏سازی، مناسبترین گلخانه برای شهرستان اراک از دید نوع محصولات گلخانه و سازگارترین تیپ معرفی شد.کلمات کلیدی: سازه گلخانه -بار زنده- بار مرده- بار برف -بار باد.
: Nowaday there are 500 ha greenhouse in Markazi Province and all of them constructed based on the simulation of imported greenhouses, which often have not been adapted to the climate of our region, and therefore management, maintenance, energy consumption and construction costs faced with problems. Also, the damages caused by wind and snow in many cases suggest the lack of compatibility of greenhouses with the climate of the region. Therefore, it is necessary to provide one or more greenhouse plans to be adapted with the climate of Markazi province in order to energy efficiency. For this purpose and for the Arak district, common types of greenhouses in the region were investigated and classified. In this project by using of FAO standard method, suitability of the region was calculated. Then with the results of analysis greenhouse structures by softwares, the most suitable greenhouse structures for Arak district selected and introduced.Keywords: Greenhouse Structure-Live Load- Dead Load-Snow Load-Wind Load
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی