رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی چالش‌‌های صنایع تبدیلی در استان خوزستان "


شماره شناسایی : 18873565
شماره مدرک : ۶۱۱۴۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : رواقی، مریم
: ‏‏ بهبهانی، لیلا
: یعقوبی‌، وحید
عنوان اصلي : بررسی چالش‌‌های صنایع تبدیلی در استان خوزستان
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Study on challenges of food processing industries in Khuzestan province
صفحه شمار : ۵۷ ص.:مصور، جدول، نمودار، نقشه
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲۶۱۱۴۹
: شماره طرح ۹۹۰۶۸۵-۰۳۱-۱۴-۴۶-۲
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح مقدماتی است
خلاصه یا چکیده : پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش به ترتیب از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی-تحلیلی بود که با هدف ارائه راهکارهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان خوزستان اجرا شد. بدین منظور پس از بررسی شرایط استان، مشکلات و مسایل مربوطه در قالب مصاحبه‌های حضوری و تلفنی، و تکمیل پرسشنامه‌ توسط مسئولان و کارشناسان ادارات دولتی (مانند غذا و دارو، جهاد کشاورزی، اداره صنعت و معدن، تجارت، شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان)، فعالان و مدیران کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنایع‌تبدیلی و تکمیلی در نقاط مختلف استان خوزستان (در مجموع شامل 107 نفر) بررسی شد. پس از بررسی پرسشنامه‌ها و مصاحبه‌ها در نهایت 12 نقطه قوت، 14 نقطه ضعف به عنوان ماتریس درون سازمانی، 12 فرصت و 14 تهدید به عنوان ماتریس برون سازمانی مورد تأیید قرار گرفت. مجموع امتیازات موزون در ماتریس عوامل داخلی 435 /2 و در ماتریس عوامل خارجی 325 /2 بود که نشان دهنده وضعیت نامناسب و کمتر از حد میانه (5 /2، 5 /2) این صنایع از نظر عوامل داخل و خارجی بود. با توجه به نتایج حاصل، راهبردهای دفاعی در اولویت استراتژی های توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی استان خوزستان است. در این شرایط بهتر است اقدامات، از راهبردهای تدافعی شروع و پس از گذر از اقدامات بازنگری، محافظه کارانه و در نهایت تهاجمی به وضعیت ایده آل رسیده شود. برای ارائه راهکار در محدوده مورد مطالعه توجه به نقاط ضعف درونی (وجود دیدگاه سنتی تولیدکنندگان در صنایع تبدیلی؛ عدم وجود امکانات حمل‌و‌نقل مناسب و یکپارچه؛ زنجیره تامین ناکارامد به دلیل وجود واسطه‌ها، دلال‌ها، محتکران؛ فقدان مدیریت کارا و اقتصادی در واحدهای تولیدی در کاربرد منابع موجود، بالا بودن هزینه تولید و قیمت تمام‌شده محصولات؛ بی‌توجهی به مطالعات اقتصادی و ضعف بازاریابی، عدم شناخت صحیح از بازارهای هدف و سلایق و الگوهای مصرف، رقابت ناسالم در بازار) و تهدیدهای بیرونی (فساد، رانت و نابرابری در بهره‌مندی از تسهیلات و مقررات موجود و وجود برخوردهای سلیقه‌ای؛ عمده فروشی محصولات خام و عدم تمایل به ایجاد ارزش افزوده با توسعه صنایع تبدیلی؛ تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بازارهای با سودآوری بیشتر و سریع‌تر؛ تحریم و مشکلات سیاست خارجی؛ کاغذبازی اداری، مشکلات نهادی، نبود انسجام در سازمان تصمیم‌گیرنده برای صنایع تبدیلی، مشکلات، موانع و کمبودهای قانونی؛ کمبود منابع مالی و صندوق‌های تخصصی اعتباری جهت حمایت صنایع تبدیلی؛ عدم ثبات اقتصادی، ناکارامدی سیستم اقتصادی کشور در کنترل تورم، تنظیم بازار، نوسانات ارزی) با وزن نهایی کمتر امری ضروری است. در نهایت با توجه به یافته‌های تحقیق، مهمترین اقدامات بایستی از راهکارهای تدافعی آغاز شود. سپس با عبور از اقدامات بازنگری، تنوع و در نهایت تهاجمی شرایط صنایع تبدیلی استان به وضعیت مطلوب برسد. کلمات کلیدی: استان خوزستان، چالش، ماتریس سوات، صنایع تبدیلی و تکمیلی. 
: The present study was an applied research in terms of procedure and a descriptive analytic in nature, to provide solutions for development of food processing industries in Khuzestan province. For this purpose, situations and problems were identified using telephone and face to face interviews, and questionnaires completion by Khuzestan government employees (food and drug administration, agriculture organization, department of industry and trade and mines, industrial estate company), industrial experts and top executives of food processing plants (total= 107 people). After checking interviews texts and questionnaires, 12 points for strength and 14 points for weakness as internal factors, 12 opportunities and 14 threats as external factors were verified. As final scores of 2.435 for internal factors and 2.325 for external ones were less than median (2.5, 2.5), food industries in Khuzestan were not in good situations. The results showed that defensive (weakness-threat) strategies should be prioritized for this aspect. To provide solutions in this area, attention should be paid to internal weaknesses (traditional view of food producers, lack of suitable facilities in food transportation and logistics, inefficient supply chain due to intermediates, middlemen and hoarders, lack of efficient and economical management in food processing plants and high production price for processing and final products, reckless disregard for marketing and economical studies, lack of good understanding of target market, consumer taste and pattern, unhealthy marketing competition) and external threats (economic rent and discrimination in using facilities and legislations, wholesale of raw products and reluctance to value added food products, tendency to investment in more profitable markets, sanction and foreign political problems, bureaucratic problems, lack of solidarity among involved organizations, problems and deficiencies in regulations, lack of special sources such as financial and credit institutions to support food industry, economic instability, inefficient economical system in our country, lack of market regulations, currency fluctuation) with less final weight. Finally, according to these findings, practical and effective solutions, which were mainly started from WT strategies, were suggested. WO, ST and SO strategies should also be followed to reach a suitable situation in Khuzestan province.Keywords: Khuzestan province, Challenge, SWOT, Food industries
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی