رکورد قبلیرکورد بعدی

" تحلیل موانع مشارکت مردمی در اجرای پروژه های آبخیزداری در حوضه ورس، استان قزوین "


شماره شناسایی : 18873546
شماره مدرک : ۶۱۴۷۰
نام عام مواد : [نشریه فنی]
شناسه افزوده : مصفائی، Jamal
: صالح پور جم، امین
عنوان اصلي : تحلیل موانع مشارکت مردمی در اجرای پروژه های آبخیزداری در حوضه ورس، استان قزوین
نام نخستين پديدآور : Jamal مصفائی، امین صالح پور جم
صفحه شمار : ۴۷ص.
وضعیت انتشار : تهران: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۷۰ مورخ ۰۷-۰۲-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : مشارکت مردم در پروژه‌های توسعه حوزه آبخیز، علاوه‌بر کاهش هزینه‌های اجرایی، می‌تواند سبب موفقیت و اجرای موثرتر پروژه‌های اجرایی شود. عوامل متعددی می‌توانند باعث عدم مشارکت مردمی در طرح‌های آبخیزداری گردند که هدف از پژوهش حاضر شناسایی، طبقه‌بندی و نیز اولویت‌بندی آنها در حوضه ورس از دیدگاه آبخیزنشینان و کارشناسان است. بدین‌منظور ابتدا این عوامل بر اساس مرور منابع، پرسش از کارشناسان و نیز مراجعه به منطقه و مصاحبه حضوری با ساکنان و بهره‌برداران مشخص و طبقه‌بندی شد. در مرحله بعد، پرسش‌نامه‌های مقایسات زوجی و لیکرت به‌عنوان ابزار اندازه‌گیری تهیه و روایی پرسش‌نامه‌ها مبتنی بر نظرات خبرگان تایید شد. در نهایت پس از تعیین حجم نمونه توسط فرمول کوکران و تکمیل پرسش‌نامه‌ها، با کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و نیز آزمون فریدمن، شاخص‌ها و زیرشاخص‌های موثر بر عدم مشارکت پایدار مردمی در طرح‌های آبخیزداری حوضه ورس اولویت‌بندی شد. نتایج نشان داد که در حوضه ورس از منظر خبرگان و مردم، شاخص‌های طراحی- اجرایی و اقتصادی نقش بیشتری را در عدم مشارکت مردم نسبت به شاخص‌های اجتماعی و آموزشی و ترویجی دارند. نتایج رتبه‌بندی زیرشاخص‌ها حاکی از تفاوت اهمیت زیرشاخص‌ها داشته و علاوه بر آن، میزان اهمیت زیرشاخص‌ها نیز از منظر دو گروه کارشناسان و جوامع محلی، مورد اختلاف است. از منظر کارشناسان، زیرشاخص‌های "عدم تخصیص کامل اعتبارات اجرایی در زمان مقرر" و "اختلافات محلی و قومی" به ترتیب بیشینه و کمینه اهمیت را دارند در حالی‌که جوامع محلی زیرشاخص‌های "عدم طراحی پروژه‌های چندمنظوره" و "قوی نبودن فرهنگ کار گروهی" را دارای بیشترین و کمترین رتبه معرفی نموده‌اند. همچنین سه زیرشاخص‌ شامل عدم طراحی پروژه‌های چندمنظوره (X7)، تمرکز قدرت تصمیم‌گیری در مرکز (X12) و عدم بکارگیری نیروی محلی در اجرای پروژه‌ها (اشتغال‌زایی) (X9)، از منظر هر دو گروه در شش اولویت نخست قرار گرفته و از اهمیت نسبی بیشتری در عدم مشارکت جوامع روستایی برخوردارند. نتیجه کلی اینکه نظرسنجی از جوامع محلی، تمرکززدایی قدرت تصمیم‌گیری، فعالیت سمن‌ها و آموزش بهره‌برداران به همراه عواملی چون اجرای پروژه‌های چندمنظوره و درنظرداشتن منافع آبخیزنشینان می‌تواند زمینه‌ساز اعتماد و جلب مشارکت فعال مردم در پروژه‌های آبخیزداری حوضه گردد.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی