رکورد قبلیرکورد بعدی

" راهنمای تسهیلگری ویژه تسهیلگران روستایی "


شماره شناسایی : 18873545
شماره مدرک : ۳۱۴۰۱۱۰
نام عام مواد : [کتاب]
شناسه افزوده : اقدسی، سحر
عنوان اصلي : راهنمای تسهیلگری ویژه تسهیلگران روستایی
نام نخستين پديدآور : سحر اقدسی
صفحه شمار : ۴۵ص.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۳۱۴۰۱۱۰ مورخ ۰۷-۰۲-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
موضوع : توسعه اجتماعی
خلاصه یا چکیده : ابتدا مفاهیم توسعه ، توسعه متوازن ، همه جانبه و پایدار و توسعه روستایی بیان شده است. سپس مفاهیم تسهیلگری، مشارکت و انواع آن ، ارتباط و انواع آن طرح شده است. در ادامه به ویژگی ها و نقش تسهیلگر و چگونگی ایفای نقش در جلسات اشاره شده و در آخر نحوه جلب مشارکت و همکاری اهالی روستا جهت ایجاد تغییرات مثبت با نظر و خواست خودشان و با استفاده از تکنیک های مشارکتی آورده شده است.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی