رکورد قبلیرکورد بعدی

" تهیه شناسنامه بذرهای مادر و کاری سوش های واکسن قانقاریا "


شماره شناسایی : 18873535
شماره مدرک : ۶۱۰۳۸
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : عمادی، آناهیتا
: پرديس،عليرضا
: دوستداری، سجاد
: اسماعیل زاد، مجید
: حسن نيا،سيدابراهيم
: عزتخواه، مجید
عنوان اصلي : تهیه شناسنامه بذرهای مادر و کاری سوش های واکسن قانقاریا
عنوان اصلي به زبان ديگر : :The Identity of mother and working seed of black disease vaccine strain
صفحه شمار : ۳۴ص.:مصور،رنگی ، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ، ۱۳۹۷
فروست : شماره ثبت۶۱۰۳۸ مورخ۴۰۰/۱۱/۱۱۶۱۰۳۸
: شماره طرح: 950518-056-18-18-2
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:ترویجی است
خلاصه یا چکیده : الزامات عملي و قانوني رو به رشد در تمامي زمينه هاي پزشكي و زيستي نيازمند تكنيك هاي جديد و ايجاد زنجيره هاي تداركاتي است كه نمايانگر تضمين كيفيت جامع و نيز روش مناسب براي شناسايي و ثبت تك تك فعاليت ها در هر مرحله از توليد باشد. اعمال چنين فرآيندكنترلي در اولين مرحله توليد يعنی تهيه بذر، تنها از طريق ايجاد يك سيستم معتبر قابل انجام است و عدم رعايت اصول مربوط به منزله عدم انطباق با اصول GMP تلقی می شود.در پروژه seed lot system حاضر، به منظور تعیین هویت و تعیین خصوصیات مجدد بذرهای واکسینال کلستریدیوم نوویی تیپ های B ، آزمایش های لازم برای ایجاد شناسنامه و تحت کنترل در آوردن بذرهای به عمل آمد. به این ترتیب از پيدايش ویژگی های ناخواسته اي احتمالی كه درپی كشت يا پاساژ این بذرها ممکن بود رخ دهد پيشگیری شده است و تولید فراورده های بیولوژیک دامی بی هوازی در موسسه رازی و شعب آن با استفاده از بذرها ئی که بر اساس seed lot system شناسنامه دار شده اند انجام می شود.واژه‌هاي كليديکلستریدیوم نوویی تیپ B, ، شناسنامه، بذر مادر و کاری
: Regulation and requirements in the all of the medical and biological manufacturing systems require new techniques and chain of supports, which should total quality assurance and suitable procedures for identification and recording of each of manufacturing processes activities.The first priority for doing such this processes control which is seed preparation is establishing a valid seed lot system; otherwise it would be a GMP noncompliance.In this work we repeatedly tried for identification and specification of Clostridium novyi types B vaccine strains which are used in black disease vaccine and a lot of tests and controls for this purpose were done. As results show the seed lot systems for these seeds were established which will eliminate and prohibit any GMP noncompliance during animal anaerobic vaccine production in anaerobic vaccine production department and its branches in Razi vaccine and serum research institute.Key words: Clostridium novyi types B, seed
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی