رکورد قبلیرکورد بعدی

" مروری اجمالی بر منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی کشور "


شماره شناسایی : 18873525
شماره مدرک : ۳۱۴۰۱۹
نام عام مواد : [کتاب]
شناسه افزوده : جعفرآقایی، محمد
: پور پیغمبر، جمال الدین
: محمودی، شیرین
: مردانی مهرآباد، حمیده
عنوان اصلي : مروری اجمالی بر منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
نام نخستين پديدآور : محمد جعفرآقایی، جمال الدین پور پیغمبر، شیرین محمودی، حمیده مردانی مهرآباد
صفحه شمار : ۱۸۷ص.
وضعیت انتشار : تهران: انتشارات مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۳۱۴۰۱۹ مورخ ۳۱-۰۱-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی