رکورد قبلیرکورد بعدی

" اجراي الگوي بهينه آبياري درختان مثمره با استفاده از فليتر سنگريزه اي "


شماره شناسایی : 18873502
شماره مدرک : ۶۱۴۵۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : يار احمدي، جمشيد
: آذين، علي
: روغني، محمد
: فتحي، حسين
: مهرورز مغانلو، کريم
: صادق زاده، محمدابراهيم
: رفيعي، مالک
: کوشايان، رحيم
: عنابي ميلاني، اژدر
عنوان اصلي : اجراي الگوي بهينه آبياري درختان مثمره با استفاده از فليتر سنگريزه اي
نام نخستين پديدآور : ياراحمدي، جمشيد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Implementation of an optimal pattern of irrigation of the fruit trees using gravel filter
وضعیت انتشار : تهران: پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵۶۱۴۵۹
: شماره طرح : 3-35-2953-014-970305
: سامانه سمپات
توصیفگر : بهینه سازی مصرف آب
: فیلترسنگریزه¬ای
: استحصال نزولات جوی
: پسته
: تسوج
خلاصه یا چکیده : کمبود منابع آب قابل دسترس در بیشتر مناطق باغ کاری شده کشور به ویژه در استان های با قلمرو اقلیمی نیمه خشک، لزوم استفاده بهینه از منابع آبی موجود را قوت بخشیده و ضرورت استفاده از سیستم¬های جدید آبیاری با بهره¬وری بالا را اجتناب ناپذیر کرده است. روش¬های سنتی آبیاری درختان میوه از جمله باغات پسته در استان آذربایجان شرقی، راندمان و بهره¬وری پائینی دارند. بنابراین، در شرایط بحرانی کنونی، توسعه اصولی سیستم¬های آبیاری مبتنی بر تحقیقات علمی، قدم موثری در بالابردن کارآیی مصرف آب در باغ¬های موجود به شمار می¬رود. در اینجا، الگوی بهینه آبیاری درختان پسته با استفاده از تکنیک¬های استحصال نزولات جوی و بکارگیری فیلترسنگریزه¬ای در کنار آبیاری قطره¬ای در قالب اجرای یک پروژه تحقیقی-ترویجی بحث شده است. یافته¬های این پژوهش نشان داد که امکان تامین آب مورد نیاز درختان مثمره (حداقل سهم مهمی از نیاز آبی سالانه) از طریق اجرای تکنیک¬های استحصال نزولات جوی، احداث سطوح عایق و مخازن ذخیره آب استحصالی وجود دارد. از طرف دیگر در پروژه حاضر، از تکنیک فیلترسنگریزه¬ای در کنار آبیاری قطره¬ای برای بهینه¬سازی مصرف آب درختان پسته و افزایش بهره¬وری مصرف آب استفاده شده است. نتایج این روش نشان داد که سرانه مصرف آب هر درخت پسته بارور یک مترمکعب در فصل زراعی رسیده است. در حالیکه در آبیاری سنتی به روش غرقابی سرانه آب مصرفی برای هر درخت پسته حدود 65/8 مترمکعب محاسبه شده است؛ به عبارت دیگر، سرانه مصرف آب در روش آبیاری قطره¬ای همراه با فیلترسنگریزه¬ای حدود یک هشتم روش آبیاری غرقابی می¬باشد. انتقال دانش فنی این پژوهش به بهره¬برداران منطقه در قالب کارگاه¬های آموزشی صورت گرفته و یافته¬های علمی بصورت نشریات فنی و مقالات علمی-پژوهشی منتشر شده است.
: Lack of accessible water resources in most of the gardened areas of the country, especially in the provinces with a semi-arid climates, has strengthened the need for optimal use of existing water resources and the need to use new irrigation systems with high productivity is inevitable. Traditional methods of irrigating fruit trees, including pistachio orchards in the East Azarbijan province have low efficiency. Therefore, in the current critical situation, the principled development of irrigation systems based on scientific research is an effective step in increasing water use efficiency in existing gardens. Here, the optimal pattern of irrigation of pistachio trees using rainfall extraction techniques and the use of gravel filters along with drip irrigation in the form of a research-extension project is discussed. The findings of this study showed that it is possible to supply water to fruit trees (at least a significant share of annual water needs) through the implementation of rainwater harvesting techniques, construction of insulation surfaces, and storage of harvested rainwater. On the other hand, in the present project, the gravel filtering technique with drip irrigation has been used to optimize the water consumption of pistachio trees and increase water use efficiency. The results of this method showed that the water consumption of each fruitful pistachio tree has reached one cubic meter per year in the growing season. While in traditional irrigation, the water consumption of each pistachio tree has been calculated to be about 8.65 cubic meters per year. In other words, water consumption in drip irrigation method with gravel filter is about one-eighth of traditional irrigation method. The transfer of technical knowledge of this research to the beneficiaries of the region has been done in the form of educational workshops and scientific findings have been published in the form of technical journals and scientific research articles.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی