رکورد قبلیرکورد بعدی

" دستورالعمل سایت‌های مدیریت مشارکتی جامع تولید (IPCM) "


شماره شناسایی : 18873485
شماره مدرک : ۶۱۴۵۲
نام عام مواد : [دستورالعمل ترویجی]
شناسه افزوده : قاسمی، جواد
عنوان اصلي : دستورالعمل سایت‌های مدیریت مشارکتی جامع تولید (IPCM)
نام نخستين پديدآور : جواد قاسمی
صفحه شمار : ۳۷ص.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۵۲ مورخ ۰۴-۰۲-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی