رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی سازگاری و پایداری موتانت‎های امیدبخش برنج در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‎ای "


شماره شناسایی : 18873484
شماره مدرک : ۶۱۰۲۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : فلاح ،الهیار
: باقری، لیلا
: نبی‌پور، علیرضا
: خسروی، وحید
: عمواقلی طبری،مهراد
: کربلايي آقاملکي‎،محمدتقي
: عبادی،علی اکبر
: رنجبر،-عبدالرضا
: خندان ، عاطفه
: الیاسی، حسین
: درویش زاده،نعمت
: محمد پور، حسن
: فتحی، ناهید
: زارع، لیلا
: سعیدی، مهران
: محمدیوسفی،محمد
عنوان اصلي : بررسی سازگاری و پایداری موتانت‎های امیدبخش برنج در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‎ای
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Evaluation of adaptability and stability of promising mutant lines of rice in regional yield trials
صفحه شمار : ۳۴ص.:جدول
وضعیت انتشار : رشت: موسسه تحقیقات برنج کشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۲۹ مورخ۴۰۰/۱۱/۰۷۶۱۰۲۹
: شماره طرح: 971448-047-0455-04-3
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:بنیادی است
خلاصه یا چکیده : براي ارزیابی موتانت‎های حاصل از پرتوتابی ارقام محلی برنج از نظر پايداري عملكرد و سازگاری در شرایط نرمال ، آزمایشی در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی با سه تکرار در سه مکان (آمل، گلدشت و چپرسر) در طی دو سال زراعی 1397 و 1398 اجرا شد. ژنوتیپ‌های مورد بررسی شامل هشت لاین موتانت انتخابی حاصل از نسل هفتم در آزمایش مقدماتی (M8)‎، و ارقام طارم محلی و شیرودی به عنوان شاهد بودند. اندازه کرت‌ها 4×3 مترمربع بود و نشاکاری به‎صورت 3 تا 4 گیاهچه در هر کپه و با تراکم 25×25 سانتی‌متر انجام گردید. صفات تعداد روز تا 50% گلدهی، ارتفاع بوته، تعداد خوشه در کپه، طول خوشه، تعداد دانه‌های پر، پوک و کل در خوشه، وزن هزار دانه و عملکرد و برخی صفات کمی و کیفی دانه برای هر ژنوتیپ سنجش گردید. بر اساس نتایج، موتانت‌های شماره 3216 و 1117، بیشترین عملکرد و پایداری عملکرد را در بین هشت موتانت امیدبخش بر اساس مدل ابرهارت - راسل، و فنیلی و ویلکینسون، داشتند. به‌جز ژنوتیپ‌های 3216 و 3200، بقیه موتانت‌ها نسبت به شاهد طارم زودرس‎تر بودند. بیشترین وزن هزار دانه متعلق به موتانت شماره 1117 بود. راندمان تبدیل و نسبت طویل شدن دانه در لاین 1117 در آمل بیشتر از سایر ژنوتیپ‌ها بود. در مرحله رشد رویشی، درصد خسارت کرم ساقه‌خوار، بیماری بلاست و سوختگی غلاف برگ در بین موتانت‌ها، بین 5-1 درصد بود. کلمات کلیدی: پایداری، راندمان تبدیل، موتانت برنج، عملکرد
: To evlaute of mutant lines as suitable cultivars in normal statues in terms of yield stability, a randomized complete block design with three replications and in three locations (Amol, Goldasht, Choparsar) were caried out in the during two cropping years of 2018 and 2019. Ten genotypes, that is, 8 mutant lines includung obtained from the seventh generation in the preliminary experiment (M8), With Tarom Mahali and Shiroodi cultivar was same plan in all three locations. Transplanting in the main land was carried out simultaneously in all three areas on 9 May. The plot size was 3 × 4 m and the seedlings were transplanted in the form of 3 to 4 seedlings per hill with a density of 25 × 25 cm. Crop care was similar for all three areas. The characteristics of plant height, 50% days to flowering, panicle number per hill, panicle length, number of filled, empty and total grains, yield and a few of quantity and quality of grains were measured. The results showed that mutants 3216 and 1117 had the highest performance stability based on Eberhart-Russell model and Finley and Wilkinson model. With the exception of genotypes 3216 and 3200, the other mutants were earlier maturity than the Tarom Mahali variety. The highest weight of 1000 seeds belonged to mutant number 1117. Milling recovery and grain elongation ratio in line 1117 in Amol was higher than other genotypes. The percentage of stem borer damage, leaf blast and leaf sheath disease among the mutants were 1-5 at vegetative growth stage.Key words: Stability, Milling recovery, Rice Mutant, Yield,
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی