رکورد قبلیرکورد بعدی

" راهنمای کاربردی افزایش ماندگاری انگور در سردخانه "


شماره شناسایی : 18873480
شماره مدرک : ۶۱۴۴۸
نام عام مواد : [دستنامه فنی]
شناسه افزوده : ضیاءالحق، سیدحمیدرضا
: زمردی، شهین
عنوان اصلي : راهنمای کاربردی افزایش ماندگاری انگور در سردخانه
نام نخستين پديدآور : سیدحمیدرضا ضیاءالحق، شهین زمردی
صفحه شمار : ۹۳ص.
وضعیت انتشار : مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۴۸ مورخ ۰۴-۰۲-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : تلفات جهانی انگور حدود 27 درصد کل تولید تخمین زده شده است. اغلب ضایعات در نتیجه عدم آگاهی تولید کنندگان به شیوه‌های صحیح جابجایی پس از برداشت، حمل و نقل، نگهداری و بازاررسانی می‌باشد. از طرفی در فصل برداشت بدلیل زیادی عرضه و کاهش تقاضا، قیمت محصول کاهش و ضایعات افزایش می‌یابد. برای حل این مشکل بایستی اقدام به نگهداری میوه در سردخانه نمود تا علاوه بر کاهش ضایعات و تعادل قیمت‌ها نیاز به انگور در خارج از فصل نیز تأمین گردد. انبارداری این محصول نیاز به یکسری روش‌ها و امکانات ویژه دارد. این دستنامه شامل چهار فصل است. در فصل اول کلیات و عوامل مؤثر بر کیفیت نگهداری انگور بررسی میشوند. سپس در فصل دوم اصول صحیح نگهداری انگور در سردخانه مورد بحث قرار میگیرد. فصل سوم به صدمات متداول انگور در سردخانه پرداخته و در فصل چهارم نیز روشهای نوظهور و نوین در نگهداری انگور معرفی میشوند.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی