رکورد قبلیرکورد بعدی

" روشهای آزمایشگاهی شناسایی بیماریهای باکتریایی در گیاهان "


شماره شناسایی : 18873477
شماره مدرک : ۳۱۴۰۱۶
نام عام مواد : [کتاب]
شناسه افزوده : رضی نتاج، محمد
: عابدی، مصطفی
عنوان اصلي : روشهای آزمایشگاهی شناسایی بیماریهای باکتریایی در گیاهان
نام نخستين پديدآور : محمد رضی نتاج، مصطفی عابدی
صفحه شمار : ۳۴۴ص.
وضعیت انتشار : کرکان: موسسه تحقیقات پنبه، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۳۱۴۰۱۶ مورخ ۰۴-۰۲-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : معرفی کامل روشهای آزمایشگاهی بیماریهای باکتریایی در گیاهان مختلف
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی