رکورد قبلیرکورد بعدی

" اثر زمان برداشت بر کميت و کيفيت اسانس سه گونه مرزه (Smutica، S.rechingeri، S.spicigera‎) "


نام مرکز : موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 18873476
شماره مدرک : ۴۹-۱۵۵۸
عنوان : اثر زمان برداشت بر کميت و کيفيت اسانس سه گونه مرزه (Smutica, S.rechingeri, S.spicigera‎) [پایان نامه]
نویسنده : یاسمن حسنی
استاد راهنما : فاطمه سفیدکن
استاد مشاور : سیدرضا طبائی عقدایی
دانشگاه/دانشکده : : آزاد اسلامی
سال تحصیل : ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ۸۶ص: مصور، جدول
چکيده : جنس مرزه یکی از گیاهان متعلق به خانواده نعنائیان است که پراکندگی نسبتا وسیعی در برخی مناطق ایران دارد. این جنس در ایران ۱۵ گونه یکساله و چند ساله دارد که ۹ گونه از آنها انحصاری کشور ایران است. در طب سنتی ایران ..........
توصیفگر : اثر زمان برداشت بر کميت و کيفيت اسانس سه گونه مرزه (Smutica, S.rechingeri, S.spicigera‎)
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی