رکورد قبلیرکورد بعدی

" امکان سنجي شرايط هيدرولوژي و هيدروبيولوژيک درياچه سد مخزني قصر شيرين جهت پرورش ماهي خاوياري در قفس "


شماره شناسایی : 18873429
شماره مدرک : ۶۱۴۴۷
نام عام مواد : [گزارش نهایی -محرمانه]
شناسه افزوده : پژند، ذبيح الله
: رمضانپورطبالونداني، زهره
: موسوي گلسفيد، سيدعلي
: چوبيان، فروزان
: حدادي مقدم، کورش
: منصف شکري، مريم
: پيکران مانا، نعمت
: صيادفر، جواد
: آبيار، مجتبي
: فرزانه بازقلعه، اسمعيل
: جليل پور رودکلي، جليل
: عبدالملکي، شهرام
: فلاحي کپورچالي، مريم
: صفايي، غلام حسين
: شعيري، محمد مهدي
عنوان اصلي : امکان سنجي شرايط هيدرولوژي و هيدروبيولوژيک درياچه سد مخزني قصر شيرين جهت پرورش ماهي خاوياري در قفس
نام نخستين پديدآور : پژند، ذبيح اله
عنوان اصلي به زبان ديگر : Feasibility of hydrology and hydrobiology condition in reservoir dam (Ghasr Shirin) for sturgeon cage culture
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات علوم شيلاتي کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱۶۱۴۴۷
: شماره طرح : 24-32-12-007-970650
: سامانه سمپات
توصیفگر : قصر شیرین، قفس های شناور، هیدرولوژی و هیدروبیولوژی، ماهیان خاویاری
خلاصه یا چکیده : سدهاي مخزنی علاوه بر اهمیتی که در توزیع آب دارند به عنوان منبعی با ارزش در تولید آبزیان نیز به شمار می آیند. جهت اجرای مطالعات لیمنولوژی در دریاچه سد مخزنی شماره یک قصر شیرین ، با توجه به وسعت دریاچه 3 ایستگاه درون سد مخزنی ، از مرداد 96 تا مرداد 97 به مدت یک سال در سه عمق سطح، 5 متر و 10 متر و یک ایستگاه در رودخانه اروند رود انتخاب شد. پارامترهای غیر زیستی شامل درجه حرارت آب و هوا، اكسيژن محلول و pH آب و همچنین نيتريت، نيترات، ارتوفسفات، قليايت كل، هدايت الكتريكي، كربنات، آهن، سولفات، BOD5 ، COD، TOM و TSS بر اساس روش كار استاندارد براي آزمايش آب ارائه‌شده توسط انجمن بهداشت عمومي آمريكا اندازه گيري شدند. فلزات سنگین مس ، آهن و روی پس از تغلیظ به روش استاندارد USEPA ، بوسیله دستگاه ICP مورد سنجش قرار گرفتند. همچنین سموم کشاورزی با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگراف اندازه گیری شد.شرايط زیستی سد مخزنی قصر شیرین با اندازه گيري فاكتورهاي زيستي شامل شناسايي و فراواني فيتوپلانكتون ها، زئوپلانكتون ها در سه عمق سطح، 5 متر و 10 متر آب انجام شد. رسوبات درياچه در 3 ايستگاه و هر کدام با سه تكرار با استفاده از دستگاه گرب جمع آوري و فیکس شد. با بررسی های به عمل آمده در خصوص اندازه گیری فاکتورهای دمای آب، اکسیژن محلول و pH آب در زمان ها و اعماق مختلف تعیین شده مشخص گردید دمای آب در سطح آب و اعماق پایین تر در فصل بهار از اختلاف معنی داری در مقایسه با سایر فصول برخوردار بودند. فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب از قبیل آمونیاک، نیتریت، نیترات و فسفات در میزان محدوده پرورش ماهیان خاویاری هستند. مقادیر کم BOD5 با حداکثر 12 میلی گرم در لیتر نیز موید این موضوع است که شرایط اکسیژنی در حد مطلوب می باشد . میزان TOM در دریاچه قصر شیرین نشان دهنده بالابودن بار مواد آلی در دریاچه می باشد. از طرف دیگر میزان موجودات کفزی در این دریاچه مشاهده نگردید و شاید یکی از دلایل افزایش میزان TOM رسوبات دریاچه به دلیل عدم وجود موجودات کفزی در دریاچه باشد که مواد آلی مصرف نشده و انباشت می گردد. وجود میزان اکسیژن پایین در کف دریاچه شاید یکی از دلایل عدم حضور کفزیان در رسوبات دریاچه باشد. ارزیابی ها در این بررسی نشان داد امکان توسعه پایدار فعالیت های تولید آبزیان و تامین نیازهای داخلی و منطقه ای در شهرستان قصر شیرین وجود دارد.
: Reservoir dams are considered as a water distribution access and as a valuable resource in aquatic production. To conduct limnology studies on the reservoir dam of Qasr e Shirin of the reservoir dam, due to Lake area, 3 sampling stations were selected inside the reservoir dam from August 2017 to August 2018 (one year) in three depths of surface, 5, 10 meters and a station in water supply channel. Non-biological parameters including air and water temperature, dissolved oxygen, pH, Nitrite, Nitrate, Orthophosphate, total alkalinity, electrical conductivity, carbonate, iron, sulfate, BOD5, COD, TOM and TSS were measured according to standard methods of American Public Health Association. Heavy metals of copper, zinc and iron were measured with ICP by USEPA standard method. Also, agricultural pesticides were measured by gas chromatograph (GC). Biological conditions of Qasr e Shirin reservoir dam were measured by identification of biological factors including phytoplanktons and zooplanktons at three depths of surface, 5 m and 10 m of water column. Lake sediments were collected by grab sampler and fixed at 3 stations with 3 replicates. Results of water temperature, dissolved oxygen and pH of different times and depths, showed significant difference in spring in comparison with other seasons. Physicochemical factors analysis of water including Ammonia, Nitrite, Nitrate and Phosphate were observed in the range of Sturgeon aquaculture. Also, low levels of BOD5 (max 12 mg/l) were considered the optimal biological oxygen demand condition. The results showed that the amount of TOM in Qasr e Shirin Lake indicates the high load of organic matter in the lake bottom. On the other hand, the benthic organisms were not observed in the lake which seems that, this is a reason for increasing of TOM in the sediments which not enough consumer is available for organic residuals. Absence of benthos in the sediments might be the advantage of low levels of oxygen in the bottom of lake. Evaluations showed that sustainable development of aquaculture activities would be followed in Qasr e Shirin city in order to reserve local requirements by environmental considerations.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی