رکورد قبلیرکورد بعدی

" اطلس فرسایشو سیمای حوزه‌هاي آبخيزکشور، سنتز تلفیق و یکپارچه سازی داده ها "


شماره شناسایی : 18822082
شماره مدرک : ۵۰۵۱۸
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : پرهمت،‏ جهانگیر
: شعاعی، ضیاءالدین
: ابراهیمی،‏ نادر قلی
: بهرامی، حسینعلی
: عرب خدری،‏ محمود
: بیات،‏ رضا
: پیروان،‏ حمید رضا
: نوروزی،‏ علی اکبر
: قرمز چشمه،‏ باقر
: شادفر،‏ صمد
: نبی پی لشکریان،‏ سعید
: سلطانی،‏ محمد جعفر
: لطف ا...زاده،‏ دادور
: غیاثی،‏ نجفقلی
: جلالی،‏ نادر
: شریعت جعفری،‏ محسن
: پرتوی،‏ افشین
: خلخالی، علی
: وهابی،‏ جلیل
: غفوری،‏ عبدالمحمد
: حیدری زاده،‏ مجید
: اسلامی،‏ علیرضا
: بهروان،‏ هوشنگ
: حسینی،‏ مجید
: خیر خواه،‏ میر مسعود
: سررشته داری،‏ امیر
: حقیقی،‏ فرشته
: سعادت،‏ حسین
: موسیوند،‏ علی اکبر
: حسینی رضی،‏ محمد مهدی
: ملکی بیگدلی،‏ امیر
: سادات موسوی،‏ بهاره
: علیجانپور شلمانی،‏ عادله
: کاری،‏ سمیه
: رستمی، مریم
عنوان اصلي : اطلس فرسایشو سیمای حوزه‌هاي آبخيزکشور، سنتز تلفیق و یکپارچه سازی داده ها
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Atlas Erosion and watersheds, Synthesis and Data Integration
صفحه شمار : ۲۳۶ص.: :مصور(رنگی)، جدول، نمودار، نقشه
وضعیت انتشار : تهران: : پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، ، ۱۳۹۳
فروست : شماره ثبت ۵۰۵۱۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۴
: شماره طرح 91120- 29- 29- 2
: شماره نامه ۱۱۲۴/۲۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
: این طرح: ترویجی است
: دستاورد برحسب ماهیت: یافته های تحقیقاتی اثربخش است
: انتشار در قالب: مقالات علمی-پژوهشی داخلی و خارجی
نوع انتشار : p
فروست : شماره ثبت ۵۰۵۱۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۴
: شماره طرح 91120- 29- 29- 2
: شماره نامه ۱۱۲۴/۲۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
: این طرح: ترویجی است
: دستاورد برحسب ماهیت: یافته های تحقیقاتی اثربخش است
: انتشار در قالب: مقالات علمی-پژوهشی داخلی و خارجی
خلاصه یا چکیده : تهیه و تکمیل اطلاعات مکانی در مورد ویژگی های طبیعی حوزه های آبخیز ایران از جمله ضروریات تحقیقاتی و اجرایی در سطح کشور است. در حال حاضر اطلاعات پراکنده ای در سطح کشور وجود دارد که نیاز به بازبینی و به روزرسانیبرایبالا بردن دقت اطلاعات دارند. در اين طرح تحقيقاتی نقشه سيمای حوزه های آبخیز مشتمل بر نقشه‌های پايه، کاربری، زمين‌شناسی، فرسايندگي باران، سيل خيزی و خسارات سيل، رسوب دهی معلق ايستگاه‌ها و فرسايش و رسوب زیرحوضه های رتبه هفت کشور مورد بررسی قرار گرفت. به اين منظور ابتدا هريک از نقشه‌هاي توليد شده فوق در قالب استان های موجود در کشور مورد بررسی قرار گرفت و ايرادات موجود شناسايي و برطرف شدند. سپس خروجی های مهم مانند حساسیت واحدهای سنگی، شدت سيل‌خيزي، خطرات سيل، شدت رسوب‌دهي، شدت فرسايش و کاربري در زیرحوضه هاي رتبه هفت استخراج شد. نقشه های نهایی، به عنوان يک لايه اطلاعاتي روي هم گذاشته ‌شد. جدول استخراج شده براي هريک از حوضه‌هاي رتبه 7در محيط ArcGIS وارد و به پلي گون مربوطه متصل شد. در نهايت يک خروجي مطلوب در قطع مناسب براي حوضه هاي رتبه 7 به دست آمد. واژه گان كليدي:اطلاعات مکانی، حساسیت واحدهای سنگی، سيل خیزی، فرسايش خاک،كاربري، حوضه های رتبه چهار
: Preparing and completing location information about the characteristics of catchments need research and implementation of our country.Information is scattered in the country so now itneeds to review and update data.In the project of the Iran watershed Atlas,all data concluded land-use, geology, land resources, rain erosivity, flooding , flood damages, base maps and data of the suspended sedimentation of the hydrometric stations for each the basinrevised and completed.Thus, these maps were produced for 7rd order basins and then were corrected.The main outputs such as the sensitivity of the rock units, flood intensity, flood risks, sediment yield, rate of erosionand land use was obtained for the 7rd order basins. According to these studies which obtained a summary of the basin status. Map ofultimate prioritywatershed operationsas aninformationlayerlaidonit.Tableextractedfrom each of ranking7 watershedintheArcGISenvironmentwas attachedtothepolygon.Finally,an appropriateoutputformat orLayoutforaLevel7 watershed, respectively.Key words: Spatial information, sensitivity of the rock units, flooding, soil erosion, land use, the 7rd order basins
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی