رکورد قبلیرکورد بعدی

" جمع‌آوری و شناسایی حشرات بذرخوار لگوم‌های مرتعی و دشمنان طبیعی آن‌ها در ایران "


شماره شناسایی : 18787931
شماره مدرک : ۴۵۹۵۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی - ویژه]
شناسه افزوده : منیری، وحیدرضا
: نیکدل، مصطفی
: دردایی، علی‌اصغر
: کاسبی، ناصر
: لطفعلی‌زاده، حسین
عنوان اصلي : جمع‌آوری و شناسایی حشرات بذرخوار لگوم‌های مرتعی و دشمنان طبیعی آن‌ها در ایران
صفحه شمار : ‮‭۳۷‬ص.‬: مصور(رنگی)، جدول
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، ‮‭۱۳۹۳‬.
فروست : شماره ثبت ‮‭۴۵۹۵۶‬ مورخ ‮‭۱۳۹۳/۰۷/۲۳‬
: شماره طرح ‮‭۰۱-۰۹-۰۹-۸۷۰۵ -۸۷۰۰۴‬
: شماره نامه ‮‭۳۱۴۲/۸/۲۴۶‬ مورخ ‮‭۱۳۹۳/۰۷/۰۳‬
: ۴۵۹۵۶
: ۴۵۹۵۶
رده بندی ديویی : ‭‮اگریس‬‬
شماره ثبت : ۴۹-۴۹۰۱
شماره ثبت : ۴۵۹۵۶
خلاصه یا چکیده : ‭Most plant species sown for pastures belong to one of two plant groups, the legumes and the grasses. Most legumes have tap roots that are able to obtain water from deeper in the soil than the roots of grasses. These plants tend to be deep-rooted and more tolerant than grasses of summer moisture shortages. Therefore legumes are one of the most important elements of the Iranian rangelands. Nearly 296 species of legumes are found in east azarbaijan rangelands, including 128 Astragalus species. Of the factors which could damage range plants including legumes, is seed feeder insects that causes some difficulties for providing healthy seeds. These pests are present in the majority of Iran pastures and suffer heavy seed losses. However, in relation to the identification and control of legumes pests very few studies have been done. This research was carried out from 2009 to 2013 to investigate and identify granivores insect pest of legumes species and associated parasitoids in East Azarbayjan province. Granivores insect pest and their parasitoids were determined by field collecting and laboratory rearing the respective samples. A total of 74 legume specimense (belonging to 32 species) were collected from 7 sites across rangelands of which 51 specimense (belonging to 26 species) were positive for seed-eating insects. The collected insects were mounted or dropped directly into ethanol 75%, then labeled, and put into collection boxes, subsequently. Based on primary identification, many extracted granivores from infected seeds, were Hymenoptera and Coleoptera, and in a few cases were Lepidoptera and Hemiptera. Therefore, a total of 84 collected species during the study, 32 species belonging to three families and 9 genera were identified as follows based on preliminary identification. Eurytomidae (Bruchophagus, Systole and Eurytoma genera) with 10 species Bruchidae (Bruchidius, Bruchus and Paleoacanthoscelides) with 14 species Apionidae (Protapion, Perapion and Holotrichapion) with 8 species Among Bruchidae beetles, a new species named Bruchus nikdeli n. sp. were identified that the insects were obtained from seeds of Vicia canesence. Also in this study 49 species of hymenopter wasps that parasitized seed-eating insects including five families Eurytomidae, Eulophidae, Torymidae, Pteromalidae and Eupelmidae were collected and identified. These parasitoids belonge to Pteromalus, Eurytoma, Elasmus, Torymus, Tetrastichus, Simpiesis, Idiomacromerus, Eupelmus and Cirrospilus genera. Key words: East Azarbayjan, Legumes, Rangelands, seed-eating insects‬
: اکثر گونه‌های گیاهی موجود در مراتع متعلق به یکی از دو گروه گیاهی گراس‌ها و لگوم‌ها می‌باشند. بیشتر لگوم‌ها بدلیل داشتن ریشه‌های عمیق نسبت به گراس‌ها، توانایی بیشتری در جذب آب از اعماق خاک و در نتیجه تحمل بیشتری نسبت به کمبود رطوبت در تابستان خواهند داشت. بنابراین، لگوم‌ها یکی از عناصر خیلی مهم در مراتع ایران هستند. در سطح استان آذربایجان شرقی ‮‭۱۶۸‬ گونه (متعلق به ‮‭۳۳‬ جنس) از این گیاهان در مراتع استان پراکنده هستند. یکی از عواملی که سبب خسارت در گیاهان مرتعی از جمله لگوم‌ها می‌شود، حشرات بذرخوار می‌باشند که مشکلات عدیده‌ای در تولید بذر سالم این گیاهان بوجود می‌آورند. در این مطالعه حشرات بذرخوار لگوم‌ها و پارازیتوئیدهای آن‌ها طی سال‌های ‮‭۱۳۸۸‬ تا ‮‭۱۳۹۲‬ در مراتع استان آذربایجان‌شرقی جمع‌آوری و شناسایی شدند. ضمن جمع‌آوری نمونه‌های آلوده به بذرخواران از صحرا، در طی پرورش آزمایشگاهی حشرات موجود در روی لگوم‌ها شامل آفات بذرخوار و دشمنان طبیعی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب از مجموع ‮‭۷۴‬ نمونه لگوم جمع‌آوری شده (شامل ‮‭۳۲‬ گونه)، ‮‭۵۱‬ نمونه آن (شامل ‮‭۲۶‬ گونه) آلوده به حشرات مختلف بذرخوار تشخیص داده شدند. در اغلب موارد حشرات بذرخوار خارج شده از بذور آلوده از راسته‌های ‭Coleoptera ‬و ‭Hymenoptera ‬بوده و در موارد اندکی بذرخوارانی از راستههای ‭Lepidoptera ‬و ‭Hemiptera ‬بدست آمدند. در طول اجرای پروژه ‮‭۸۴‬ نوع (کدنمونه) بذرخوار بدست آمد که نمونه‌های شناسایی شده آن‌ها شامل ‮‭۱۰‬ گونه زنبور از خانواده ‭Eurytomidae (‬جنس‌های‭Bruchophagus ‬، ‭Systole ‬و ‮‭۱۴ , (Eurytoma ‬گونه سوسک از خانواده ‭Bruchidae (‬جنس‌های‭Bruchidius ‬،‭Bruchus ‬و ‭Paleoacanthoscelides) ‬و ۶ گونه سرخرطومی خانواده ‭Apionidae (‬جنس‌های ‭Holotrichapion ‬، ‭Perapion ‬و ‭Protapion) ‬هستند. در بین سوسک‌های بروخیده یک گونه جدید با نام ‭Bruchus nikdeli n. sp. ‬نیز شناسایی گردید که از بذور لگوم گونه ‭Vicia canesence ‬بدست آمده بود. پارازیتوئیدهایی که از برخی آفات بذرخوار جمع‌آوری شده بدست آمدند، همگی از زنبورها می‌باشند. در این رابطه ‮‭۴۹‬ گونه زنبور پارازیتوئید از خانواده‌های ‭Eurytomidae‬، ‭Eulophidae‬، ‭Torymidae‬، ‭Pteromalidae ‬و ‭Eupelmidae‬و جنس‌های ‭Pteromalus ‬،‭Eurytoma ‬، ‭Elasmus‬، ‭Torymus‬،‭Tetrastichus ‬،‭Sympiesis ‬،‭Idiomacromerus ‬، ‭Eupelmus ‬و ‭Cirrospilus ‬بعنوان دشمنان طبیعی بذرخواران شناسایی شدند. واژه‌های کلیدی: آذربایجان شرقی، حشرات بذرخوار، لگوم، مراتع
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع۴۹-۴۹۰۱۴۹-۴۹۰۱موجود‭‬
کتابخانه مرکزی کشاورزی تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزي کشاورزي (تهران) ۴۵۹۵۶موجود‭‬
نظرسنجی