رکورد قبلیرکورد بعدی

" حشرات: راهنمای جمع‌آوری و شناسایی "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18443424
زبان مدرک : فارسی
سرشناسه : حجت، حسین
عنوان و نام پديدآور : حشرات: راهنمای جمع‌آوری و شناسایی/ / نگارش و ترجمه حسین حجت
محل نشر : تهران
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : امیرکبیر
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ‭۱۳۶۶‬.
صفحه شمار : ‮‭۲۸۸‬ص.‬: :،‭۶۰]‬] ص. تصویر (رنگی): مصور (بخشی رنگی)، جدول
يادداشت : زبان: فارسی
: ویرایش دوم این کتاب در سال‭ ۱۳۷۵ ‬توسط همین ناشر در‭ ۳۷۶ ‬ص.،‭۶۰]‬] ص. منتشر شده است
کتابنامه، واژه نامه و نمايه : واژه‌نامه
موضوع : حشره‌ها -- خشک کردن و جمع آوری
موضوع : حشره‌شناسی
موضوع : حشره‌ها -- ایران
رده بندی کنگره : ‭QL۴۶۵‬‭ /ح۳،ح۵ ۱۳۶۶‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز۱۱۳موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان- گرگان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز گلستان۴۵۴۹‭QL۴۶۵‬ ‭ /ح۳،ح۵ ۱۳۶۶‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات چای کشور
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز تحقيقات چاي کشور 1035436‭QL ۴۶۵ /ح۳،ح۵ ۱۳۶۶‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز اصفهان - تحقیقات۱۴۸۶‭QL ۴۶۵ /ح۳،ح۵ ۱۳۶۶‬موجود‭‬
مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آموزش امام خمینی کرج۳۴۵۰۱موجود‭‬
مرکز آموزش امام خمینی کرج۳۱۰۱۱موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی هرمزگان- بندرعباس
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز هرمزگان - تحقیقات ۲۴۰۹‭QL ۴۶۵ /ح۳،ح۵ ۱۳۶۶‬موجود‭‬
مرکز آموزش بعثت فارس. پردیس علی آباد کمین
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز فارس - آموزش - علی آباد کمین۱۷۶۶موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمانشاه - تحقیقات۲۷۰۱‭QL۴۶۵‬ ‭/ح۳ح۵ ۱۳۶۶‬موجود‭‬
مرکز آموزش شهید هاشمی نژاد خراسان رضوی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان رضوی - آموزش - طرق۲۰۷۹۳موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آذربایجان غربی - تحقیقات۵۴۲‭QL۴۶۵‬ ‭ /ح۳،ح۵ ۱۳۶۶‬موجود‭‬
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع۱۰۰۸۷۱‭QL۴۶۵‬ ‭ /ح۳،ح۵ ۱۳۶۶‬موجود‭‬
موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع۱۰۰۸۷۲‭QL۴۶۵‬ ‭ /ح۳،ح۵ ۱۳۶۶‬موجود‭‬
موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع۱۰۰۸۷۳‭QL۴۶۵‬ ‭ /ح۳،ح۵ ۱۳۶۶‬موجود‭‬
کتابخانه مرکزی کشاورزی تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزي کشاورزي (تهران) 1035434‭QL ۴۶۵ /ح۳،ح۵ ۱۳۶۶‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز یزد1035439‭QL ۴۶۵ /ح۳،ح۵ ۱۳۶۶‬موجود‭‬
مرکز یزد۸۹۹۲موجود‭‬
مرکز یزد۸۹۹۳موجود‭‬
مرکز یزد۸۹۹۴موجود‭‬
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور-تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور (تهران) 1035442‭QL ۴۶۵ /ح۳،ح۵ ۱۳۶۶‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آذربایجان شرقی - تحقیقات1035440‭QL ۴۶۵ /ح۳،ح۵ ۱۳۶۶‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز قزوین - تحقیقات1035441‭QL ۴۶۵ /ح۳،ح۵ ۱۳۶۶‬موجود‭‬
نظرسنجی