رکورد قبلیرکورد بعدی

" لیست مشروح بیماریهای ویروسی و شبه ویروسی گیاهان در فارس "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18440280
سرشناسه : ایزدپناه، کرامت‌الله
عنوان و نام پديدآور : لیست مشروح بیماریهای ویروسی و شبه ویروسی گیاهان در فارس/ نوشته کرامت‌الله ایزدپناه
محل نشر : شیراز
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ‭۱۳۶۱‬.
صفحه شمار : ‮‭۱۷۱‬،‭۱۷‬ص.‬: مصور
يادداشت : زبان: فارسی
کتابنامه، واژه نامه و نمايه : کتابنامه
موضوع : بیماریهای ویروسی گیاهان -- ایران -- فهرستها
موضوع : گیاهان -- بیماریها و آفتها
رده بندی کنگره : م‭SB۷۳۶‬‭ /‮الف‬۹،ل۹ ۱۳۶۱‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
مرکز قزوین
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز قزوین۱۷۲۱‭م‭SB۷۳۶/‮الف‬۹،ل۹ ۱۳۶۱‬موجود‭‬
مرکز قزوین۱۷۲۲‭م‭SB۷۳۶/‮الف‬۹،ل۹ ۱۳۶۱‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان-شاهرود
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سمنان - شاهرود۶۳۰۵‭م SB ۷۳۶ /‮الف‬۹،ل۹ ۱۳۶۱‬موجود‭‬
موسسه تحقیقات برنج کشور- رشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات برنج کشور ۸۳۰‭م‭SB۷۳۶‬ ‭ /‮الف‬۹ل۹ ۱۳۶۱‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان- گرگان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز گلستان۱۲۰۱۴۸‭م‭SB۷۳۶‬ ‭ /‮الف‬۹،ل۹ ۱۳۶۱‬موجود‭‬
باع گیاه شناسی نوشهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه جنگلها.باغ گیاهشناسی نوشهر۸۳۲‭م‭SB۷۳۶‬ ‭ /‮الف‬۹ل۹ ۱۳۶۱‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان-سنندج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کردستان۲۰۰۱۲۸۵‭م‭SB۷۳۶‬ ‭ /‮الف‬۹،ل۹ ۱۳۶۱‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز اصفهان - تحقیقات۱۷۵۹‭م SB ۷۳۶ /‮الف‬۹،ل۹ ۱۳۶۱‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی هرمزگان- بندرعباس
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز هرمزگان - تحقیقات ۲۷۷۵‭م SB ۷۳۶ /‮الف‬۹،ل۹ ۱۳۶۱‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد- دزفول
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز صفی آباد - دزفول۱۴۳۲‭م SB ۷۳۶ /‮الف‬۹،ل۹ ۱۳۶۱‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس- شیراز
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز فارس - تحقیقات 1020324‭م SB ۷۳۶ /‮الف‬۹،ل۹ ۱۳۶۱‬موجود‭‬
مرکز آموزش شهید غواصیه کردستان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کردستان۳۸۳۹موجود‭‬
مرکز اسناد علمی معاونت ترویج و آموزش سازمان تات
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه و مرکز اسناد علمي معاونت ترويج و آموزش سازمان تات ۳۱۳۲‭م‭SB۷۳۶‬ ‭ /‮الف‬۹،ل۹ ۱۳۶۱‬موجود‭‬
مرکز آموزش شهید هاشمی نژاد خراسان رضوی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان رضوی - آموزشتپ۱۰۰۰۷۸۱موجود‭‬
مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی چهارمحال و بختیاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز چهارمحال و بختیاری - تحقیقات1020330‭م SB ۷۳۶ /‮الف‬۹،ل۹ ۱۳۶۱‬موجود‭‬
مرکز چهارمحال و بختیاری - تحقیقات۴۳۲۶موجود‭‬
مرکز چهارمحال و بختیاری - تحقیقات۴۳۲۷موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان- اهواز
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خوزستان - تحقیقات1020315‭م SB ۷۳۶ /‮الف‬۹،ل۹ ۱۳۶۱‬موجود‭‬
مركز آموزش بعثت فارس
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز فارس - آموزش۱۸۳۴۵موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کهگیلویه و بویراحمد - تحقیقات1020318‭م SB ۷۳۶ /‮الف‬۹،ل۹ ۱۳۶۱‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان- مشهد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان رضوی - تحقیقات۶۷۸۸موجود‭‬
مرکز خراسان رضوی - تحقیقات۶۷۸۹‭م SB ۷۳۶ /‮الف‬۹،ل۹ ۱۳۶۱‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز بوشهر - تحقیقات۳۶۵۱‭م SB ۷۳۶ /‮الف‬۹،ل۹ ۱۳۶۱‬موجود‭‬
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه آموزش عالي علمي كاربردي جهاد كشاورزي۶۷۸۹موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آذربایجان شرقی - تحقیقات۳۸۵۳‭م SB ۷۳۶ /‮الف‬۹،ل۹ ۱۳۶۱‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز زنجان۴۰۸۴‭م ‭SB ۷۳۶‭ /‮الف‬۹ ل۹ ۱۳۶۱‬موجود‭‬
موسسه تحقیقات پسته رفسنجان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
پژوهشکده پسته۲۷۱‭م SB ۷۳۶ /‮الف‬۹،ل۹ ۱۳۶۱‬موجود‭‬
پژوهشکده پسته۲۷۲‭م‭SB۷۳۶‬ ‭ /‮الف‬۹،ل۹ ۱۳۶۱‬موجود‭‬
نظرسنجی